Santa Marta: Tòa giải tội không phải là một chiếc máy giặt tự động

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Bí tích Hòa Giải không giống như một chiếc máy giặt tự động để làm sạch bụi bẩn, nhưng đó là đón nhận tình yêu đầy trìu mến của Thiên Chúa”. Đức Phanxicô đã nhắc đến điều này trong Thánh lễ tại Nhà nguyện Santa Marta, ngày 22 tháng 03 năm 2018.

Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc nhớ cộng đoàn: “Thiên Chúa luôn trung tín và không bao giờ quên chúng ta, và điều này cho chúng ta lý do để vui mừng và hy vọng”.

Khởi đi từ bài đọc trong sách Sáng thế, Đức Thánh Cha đã nhắc lại giao ước của Thiên Chúa với Abraham, điều mà Ngài sẽ nhớ “mãi mãi”. Đức Phanxicô nói rằng, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta chính là “máu huyết” – giống như của một người mẹ và người cha cho đứa con của họ.

Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa không thể chối bỏ chính mình, cũng không thể từ bỏ chúng ta, Ngài không thể chối bỏ tình yêu của Ngài, và cũng không thể từ bỏ Dân của Ngài. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và đó là sự trung tín của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngay cả khi chúng ta không chung thủy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu mến chúng ta. Ngài sẽ không quên chúng ta và điều đó tạo ra nơi chúng ta sự hân hoan và vui mừng. Như vậy, xưng tội thì hơn cả việc loại bỏ những “dơ bẩn”: “Không. Chúng ta đến với Tòa giải tội để nhận lấy tình yêu của một Thiên Chúa luôn trung tín, Người luôn chờ đợi chúng ta. Luôn luôn”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today