RMG – Cuộc hội thảo về “Nguyện gẫm Salêdiêng”

(ANS – Rome) – Với mục đích giúp đỡ các cộng thể và mỗi hội viên Salêdiêng trong thói quen thường xuyên “Nguyện gẫm Salêdiêng”, cha Tổng cố vấn Đào luyện tổ chức một cuộc gặp gỡ hai ngày 11 và 12 tháng Năm, với một nhóm gồm 10 anh em Salêdiêng tại Cộng thể San Callisto ở Rôma.

Những người Salêdiêng sẽ tham gia vào cuộc gặp gỡ là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng trên hết, họ đã từng suy tư với phương pháp của cầu nguyện và nguyện gẫm Salêdiêng. Hơn nữa, nó cũng theo sát việc đồng thiêng liêng của mỗi người, qua việc hướng dẫn thiêng liêng, cầu nguyện và nguyện gẫm. Các Salêdiêng tham gia vào cuộc hội thảo này được mời gọi đóng góp những kinh nghiệm và suy tư của họ về những yếu tố phù hợp với “Nguyện gẫm Salêdiêng”.

Qua một vài lần thăm viếng các cộng thể Salêdiêng, cha Tổng cố vấn Đào luyện đã nhận ra sự quan tâm của một số lượng lớn hội viên Salêdiêng đã nghi ngờ về giá trị của nguyện gẫm, họ yêu cầu một phương pháp theo chủ đề và những ai quan tâm đến việc lượng giá việc thực hành được chính Don Bosco đánh giá cao, và được qui định rõ trong Quy chế Salêdiêng (xem Quy Chế, số 71).

Có nhiều vấn đề được đặt ra để dẫn đến việc tổ chức cuộc họp này: Ý định của Don Bosco là gì khi ngài tin rằng nguyện gẫm có tầm quan trọng căn bản đối với Salêdiêng? Liệu có một phương pháp đặc biệt nào của người Salêdiêng về nguyện gẫm không? Có phương pháp nguyện gẫm nào phù hợp với tinh thần của người Salêdiêng không? Nguyện gẫm Salêdiêng đang ở đâu trong số các phương pháp cầu nguyện và nguyện gẫm khác có trong truyền thống của Giáo hội, chẳng hạn như Lectio Divina hoặc Cầu Nguyện Tập Trung.

Khi dõi theo tinh thần thiêng liêng của Đấng Sáng Lập, Chân phước Philip Rinaldi, Đấng kế vị thứ 3 của Don Bosco cho thấy Don Bosco như một gương mẫu: “Những người biết Don Bosco cũng diễn tả ngài như một con người cầu nguyện: nếu chúng con muốn sống theo tinh thần của ngài, chúng con không bao giờ được phép đánh mất cuộc sống bên trong của chúng con… Cuộc sống bên trong chính là cảm thức tâm linh phải luôn đi theo với chúng ta. Đó là sự hiện diện liên tục của Thiên Chúa nơi chúng ta, những người được biết đến, được mời gọi và được yêu thương.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today