Ra mắt cuốn sách nói về Cha Giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh dòng AUL với tựa đề ‘Nơi người này không có gì gian dối’

(Melbourne, Úc Châu – 28.02.2018) – Tỉnh dòng AUL gồm Úc Châu, đảo Fiji, Tân Tây Lan và đảo Samoa, đang hướng về việc kỷ niệm 100 năm hiện diện 1923-2023. Cho đến nay, những ấn phẩm về lịch sử của Tỉnh dòng còn tương đối khá ít. Trước đây vào năm 1958, chúng ta chỉ mới có 1 tập sách nhỏ phác thảo đôi nét về lịch sử của Tỉnh dòng.

Cha Frank Freeman, chủ bút của tập san Salêdiêng Úc Châu vừa mới phát hành quyển sách nói về Cha Bartholomew Fedrigotti, Giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh dòng. Tác giả dựa vào những sự kiện lịch sử được ghi lại trong các sổ ký sự, cũng như dựa vào những ký ức của cá nhân. Cuốn sách có tựa đề ‘Nơi người này không có gì gian dối’.

Công trình được biên soạn trong 2 năm, với sự cộng tác của Cha Ashley Thethowan, chuyên viên thiết kế cho tạp chí Salêdiêng của Tỉnh dòng.

Bài viết của Cha Ashley Thethowan, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today