Đội ngũ Truyền thông của Gia đình Salêdiêng tại Hàn Quốc: Cánh cửa mở ra thế giới Salêdiêng

(Seoul, Hàn Quốc – 28.02.2018) – Tại Hàn Quốc, tạp chí Salêdiêng 2 tháng phát hành 1 lần, đã cho in 12,000 ấn bản mỗi năm, để quảng bá rộng rãi đến các thành phần trong gia đình Salêdiêng. Nhờ sự làm việc miệt mài của đội ngũ truyền thông trong Gia đình Salêdiêng tại đây, đoàn sủng Salêdiêng được quảng bá một cách rộng khắp. Ngoài ra, trong Gia đình Salêdiêng còn có nhiều thành viên tình nguyện lên đường truyền giáo Ad Gentes tại nhiều quốc gia trên thế giới. Qua các tạp chí Salêdiêng tại đây, nhiều độc giả có thể tiếp cận những thông tin Salêdiêng ở nhiều nơi như ở Cambodia, Nam Sudan, Papua New Guinea, Nhật Bản, Châu Mỹ La tinh và Phi Châu.

Ví dụ tạp chí Salêdiêng số mới đây nhất, phát hành ngày 01/03/2018 có những bài viết sau đây:

 • Thông điệp hàng tháng của Cha Bề Trên Cả.
 • Thống kê về số học sinh bỏ học tại Hàn Quốc.
 • Tóm lược tin tức của 8 nhóm trong Gia đình Salêdiêng.
 • Giới thiệu sinh họat của nhóm VIDES.
 • Bài phỏng vấn Cha Robert Falk, 1 vị truyền giáo Salêdiêng đã từng làm việc 62 năm tại Hàn Quốc.
 • Câu chuyện về anh Kim Hyun Seong, Cựu học viên Don Bosco.
 • Công việc truyền giáo thiện nguyện tại Poipet, Combodia.
 • Lá thư của tòa soạn.
 • Giáo dục như Don Bosco, bài viết của thầy Benedict Baik.
 • Tư vấn cho phụ huynh và trẻ em.
 • Mục ‘Chia sẻ Lời Chúa’ của Cha Bosco Lee “Chúa là niềm vui của tôi”.

Ngoài ra chúng ta còn đọc thấy trên tạp chí Salêdiêng Hàn Quốc nhiều thông tin khác như việc gửi các thiện nguyện viên đi truyền giáo ở Zambia và Cambodia, hoặc các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu gửi 8 em Thỉnh sinh đến Philipines để học hỏi.

Nhóm phụ trách tạp chí Salêdiêng đã miệt mài làm việc để mở ra cánh cửa đến với thế giới Salêdiêng bên ngoài.

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today