Phỏng vấn Sư huynh Ed Villordon và Sư huynh Manny Gacayan thuộc Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân

Hướng tới Đại hội Sư huynh miền EAO 2018 – Phỏng vấn Sư huynh Ed Villordon và Sư huynh Manny Gacayan thuộc Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân. Hai thầy đã 30 năm khấn dòng và trải qua thời gian dài sống trung thành với Don Bosco

1/ Điều gì khiến thầy vui thích khi sống ơn gọi Sư huynh Salêdiêng?

Được trở thành Salêdiêng là một quà tặng Chúa ban. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sử dụng những khả năng Chúa phú trao để phục vụ các bạn trẻ và cùng cộng tác với người đời trong những công cuộc Salêdiêng. Đó là những yếu tố khiến tôi hạnh phúc khi sống ơn gọi Sư huynh Salêdiêng. Tôi rất vui vì được dạy dỗ các học sinh, thấy các em thành công trên đường đời, lập gia đình, có công việc làm ăn, và nhất là khi thấy một vài em trở thành linh mục hay tu sĩ v…v…

2/ Gương mẫu nào đã cuốn hút thầy khiến thầy xin đi tu theo ơn gọi Sư huynh?

Lúc đầu, khi còn là học sinh ở bậc trung học, tôi được tiếp xúc với các thầy Sư huynh và tôi cảm thấy các vị ấy rất cuốn hút tôi . Tôi còn nhớ khi bắt đầu vào học tại trường kỹ thuật Don Bosco ở Cebu, tôi đã có dịp quen biết thầy Nick Aguile, lúc đó thầy dạy tôi môn tiếng Anh. Rồi tôi gặp thầy Mario Sarita, người đã dạy tôi nghề mộc. Thầy cũng đá bóng rất giỏi, và làm trưởng ban nhạc trong nhà trường. Tôi cũng rất ấn tượng về thầy Tonny Hopida. Thầy giúp linh hoạt nhóm hướng đạo sinh trong đó có tôi.

Khi tôi học năm thứ nhất tại trường kỹ thuật Don Bosco, tôi đăng ký tham gia lớp tu sinh. Trong lớp tu sinh này cũng có anh trai của tôi, là anh Daeniel, học trên tôi 2 lớp. Bước sang năm thứ hai, tôi gia nhập tu sinh cách chính thức, và lớp tu sinh này được hướng dẫn để sau này theo đuổi ơn gọi Sư huynh Salêdiêng.

Trong thời gian tu sinh, tôi được gặp khá nhiều Sư huynh. Các thầy đã lôi cuốn tôi theo đuổi ơn gọi này, đặc biệt trong đó có thầy Silvano Rettore, thầy Alea Abelgas, thầy Carlo Bacalla và thầy Bert Tena. Gương mẫu của các thầy đã lôi kéo tôi đến với ơn gọi Sư huynh Salêdiêng.

Nói tóm lại, tôi nhìn thấy 4 gương mẫu điển hình về ơn gọi Sư huynh, đó là thầy Sylvano Rettore, thầy Stephen Giubergia, thầy Nicolas Agula và thầy Carlo.

3- Anh em Sư huynh đóng góp gì cách chuyên biệt cho sứ mệnh?

Chứng tá đời sống thánh hiến của một tu sĩ giáo dân là đóng góp chính yếu cho sứ mệnh Salêdiêng. Anh em làm chứng tá bằng cách sử dụng những khả năng Chúa ban để làm việc cho giới trẻ và cộng tác với người đời trong những kế hoạch giáo dục mục vụ mà cộng thể đề ra.

Có lẽ, sự đóng góp chính yếu của anh em Sư huynh thuộc lãnh vực giáo dục.

4- Làm sao để ơn gọi Sư huynh được thể hiện rõ nét hơn trong Gia đình Salêdiêng tại tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân?

-Như đã nói ở trên, đó là việc chính anh em Salêdiêng phải hiện diện thường xuyên giữa các bạn trẻ. Ơn gọi Sư huynh ngày càng khan hiếm trong khi các công cuộc Salêdiêng ngày càng gia tăng. Vì vậy, trọng tâm mà chúng ta nhắm tới chính là môi trường học đường, nơi mà các Sư huynh có thể làm việc rất hiệu quả,

5- Điều gì nâng đỡ ơn gọi của thầy?

Đó là khi tôi xác tín và biết dấn thân làm việc, cũng như khi tôi được đồng hành và chính tôi cũng đồng hành với các bạn trẻ để phân định ơn gọi. Ngoài ra còn rất nhiều điều đơn giản khác, như đi thăm viếng các gia đinh, có chỗ ăn chỗ ở tươm tất trong nhà Salêdiêng… Những điều này cũng giúp tôi có được niềm vui để củng cố ơn gọi của tôi.

6- Thầy làm cách nào giúp các anh em trẻ, đặc biệt các em tu sinh và các tập sinh phân định ơn gọi?

Tôi làm nhiều cách có thể làm được để giúp các  em ấy trong thời kỳ đào luyện, giúp các em phân định ơn gọi.

7- Các linh mục đóng góp thế nào để quảng bá ơn gọi Sư huynh?

Các linh mục cần nâng đỡ các anh em Sư huynh về nhiều khía cạnh, như thiết lập những tương giao huynh đệ, nâng đỡ về mặt thiêng liêng, ngay cả trợ giúp những nhu cầu vật chất khi anh em cần đến.

8- Thầy có kiến nghị gì cho Đại hội Sư huynh sắp tới?

Mỗi tỉnh dòng cần phải nghiên cứu và thực hiện những quyết định mà Đại hội đưa ra. Ví dụ, trong kế hoạch tổng thể của tỉnh dòng, hay trong đường hướng của ban Mục vụ Giới trẻ, của tiểu ban ơn gọi, cần phải nhấn mạnh về điểm này.

Chúng ta cần phải nghiêm túc rà soát lại, xem các cộng thể chúng ta có đang thực sự nâng đỡ các anh em Sư huynh hay không?

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today