Phong trào giới trẻ Salêdiêng Thái Bình -Thánh lễ do cha Giám Tỉnh BARNABA LÊ AN PHONG SDB chủ sự

Mục vụ kinh lý hằng năm của Cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phòng, SDB _ Giám tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Một vài hình ảnh sinh hoạt trong cuộc kinh lý tại Cộng thể Don Bosco Cát Đàm, Giáo Phận Thái Bình

Sinh Viên Donbosco – Google Drive

 

Visited 172 times, 1 visit(s) today