“NHƯ NẮM MEN TRONG GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI HÔM NAY. Chiều kích giáo dân trong gia đình Don Bosco.”

 Tiêu đề và hướng dẫn của Hoa Thiêng 2023 của Cha Bề Trên Cả

       Rôma 28/07/2022 – Cha Bề Trên Cả Tu Hội Salêdiêng, Ángel Fernández Artime, là Cha và Trung tâm Hiệp nhất của Gia đình Salêdiêng, sau thời gian tham vấn và phân định với các Lãnh đạo Gia đình Salêdiêng, các chuyên gia và thành viên của Ban Tổng Cố Vấn, hôm nay đã công bố chủ đề và hướng dẫn của thông điệp Hoa thiêng của ngài cho năm 2023 : “NHƯ NẮM MEN TRONG GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI HÔM NAY. Chiều kích giáo dân trong Gia đình Don Bosco.”

       Trong phần trình bày của mình, Cha Á.F. Artime nói rõ ngay rằng Hoa Thiêng này sẽ có hai nhóm đối tượng: không chỉ tất cả các nhóm của Gia đình Salêdiêng mà còn cả “thiếu nhi, thiếu niên và người trẻ ở bất cứ nơi nào Gia đình Don Bosco hiện diện trên thế giới”. Ngài giải thích: bởi vì “trong ánh sáng của những gì đặc trưng nhất cho phương pháp sư phạm và linh đạo của chúng ta, chúng ta có ý định giúp trẻ em, đặc biệt là thiếu niên và người trẻ, khám phá ra rằng mỗi người trong số họ có thể giống như men mà Chúa Giêsu đã nói. “

       Đồng thời, “đối với Gia đình Don Bosco, nó hướng đến việc trở thành một thông điệp rõ ràng và kích thích suy tư nhằm khám phá chiều kích giáo dân”; và đặc biệt đối với các thành viên thánh hiến của Gia đình Salêdiêng, đó là một lời mời gọi để làm “men trong đấu bột nhân loại” và “sống bên cạnh nhau, để chúng ta được phong phú hoá nhờ tính trần thế Phúc âm hóa.”

       Cha Bề Trên Cả nói: Men, một yếu tố cũng được Chúa Giêsu dùng ẩn dụ để trình bày Nước Thiên Chúa cho các tông đồ, là “thành phần sống duy nhất,” yếu tố được sử dụng với một lượng nhỏ nhưng “có khả năng ảnh hưởng, tác động và biến đổi toàn bộ đấu bột”.

       Đây là lý do tại sao bản văn đề nghị rằng mỗi thành viên của Gia đình Salêdiêng và những người trẻ phải là men trong thế giới, rao truyền Lời và Nước Thiên Chúa giống như men biến đổi bột bánh.

       Suy tư của Cha Bề Trên Cả cũng thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng của công việc của giáo dân trong các công cuộc của Tu Hội Salêdiêng. Ngài nhắc lại rằng “hơn 99 phần trăm Giáo hội được thành lập bởi giáo dân … Hãy tưởng tượng tỷ lệ này tăng lên như thế nào nếu chúng ta xem xét và đón nhận cả thế giới: giáo dân là bột cũng như men của Nước Trời ”.

       Toàn văn với các hướng dẫn ban đầu cho thông điệp Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả cho năm 2023 có sẵn bằng tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

       Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/15899-rmg-as-the-yeast-in-today-s-human-family-the-lay-dimension-in-the-family-of-don-bosco-strenna-2023-title-and-guidelines-presented

       Ban Truyền Thông SDB chuyển ngữ

Visited 63 times, 1 visit(s) today