Nguyên Bề Trên Cả Pascual Chávez Hướng Dẫn Tĩnh Tâm cho các Sư Huynh Salêdiêng Vùng Châu Mỹ (CRESCO)

Tlaquepaque, Mexico – Ngày 10 tháng 3 năm 2024 – Cha Pascual Chávez, nguyên Bề trên Cả, đã hướng dẫn các buổi tĩnh tâm cho các thầy sư huynh Salêdiêng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Đào luyện sư huynh Salêdiêng vùng Châu Mỹ (CRESCO).

Nguồn: https://www.infoans.org/es

Chuyển ngữ: Jose Ngọc Toản SDB

Visited 52 times, 1 visit(s) today