Ngày Giới trẻ Salêdiêng 2018 tại Hồng Kông với chủ đề ‘Giới trẻ cam kết dấn thân trong gia đình’

(Hong Kong – 03.03.2018) – Tại trường Đức Mẹ Phù Hộ Siu Ming của các sơ FMA, chúng tôi đã tổ chức Ngày Giới trẻ Salêdiêng năm nay. Có 500 bạn trẻ quy tụ về đây để tham dự, cùng với các anh em SDB, các sơ FMA và các anh chị Cộng tác viên Salêdiêng.

Chúng tôi chọn chủ đề ‘Chúng ta là gia đình’ cho ngày họp mặt hôm nay với câu Kinh Thánh: ‘Chúng ta hãy yêu thương nhau không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm’ (1 Ga 3,18).

Cha phó Giám tỉnh lên nói vài lời huấn từ khai mạc Đại hội. Ngài trình bày sơ nét về ý niệm ‘Gia đình’. Đó không phải là một ngôi nhà, nhưng là một mái ấm trong đó mọi thành viên yêu thương nhau. Với ý thức này, các bạn trẻ tham dự các sinh hoạt trong ngày để cùng vui chơi, cùng chia sẻ và cùng nhau sống bầu khí gia đình.

Trong phần cầu nguyện, Đức Hồng Y Zen cũng đến gặp gỡ các bạn trẻ. Ngài nêu ra gương mẫu của Đầy tớ Chúa Carlos Braga, mời gọi các bạn bắt chước để quảng bá tình yêu Chúa.

Để kết thúc, Cha Antonio Leung, Ủy viên Mục vụ Giới trẻ lên ban vài lời huấn đức, và xin các bạn trẻ hãy cầu nguyện cho gia đình của chính mình. Trước khi ra về, mỗi bạn trẻ nhận một ba lô, trong đó có một ngọn nến và trên ngọn nến có in logo về gia đình, để nhắc nhở các bạn ‘Chúng ta là gia đình’.

Bài viết của cô Phyllis Tang
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today