Đức Thánh Cha Phanxicô dâng lễ riêng tại Tòa Tổng Giám mục

Những cư dân Myanmar và nhân viên Tòa Giám mục đã có cảm giác như đang ở trong “Nhà nguyện Santa Marta” vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2017, khi đến tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành cho riêng nhóm. Ngài thường xuyên cử hành Thánh lễ tại Nhà nguyện Santa Marta, nơi ở của ngài tại Vatican.


Visited 1 times, 1 visit(s) today