Không ai trong chúng ta sẽ thoát khỏi phán xét của Thiên Chúa

Khi bạn đang ngồi trong một cuộc họp hoặc trong bữa ăn, bạn đã sử dụng bao nhiêu thời gian để phán xét người khác?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt câu hỏi này ngay trong bài giảng của Thánh lễ vào ngày 26 tháng 2 năm 2018, tại Nhà nguyện thánh nữ Marta ở Vatican. Đó là Thánh lễ sáng đầu tiên của ngài tại Santa Marta sau khi ngài trở lại từ tuần tĩnh tâm ngày 23 tháng 2, tại nhà nguyện ‘Gesù Divin Maestro’ ở thị trấn Ariccia gần Rôma.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Luca (6,36-38): “Đừng phán xét và bạn sẽ không bị phán xét”. Ngài tiếp tục nhắc nhớ cộng đồng rằng không ai thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa – và tất cả sẽ bị phán xét “cả cá nhân và toàn thể”.

Ngài đề nghị một cuộc chất vấn lương tâm để xác định xem có bao nhiêu thời gian mình đã xét đoán người khác. Và ngài nhắc nhở những người hiện diện rằng, “Xét đoán người khác thì thật ghê sợ vì chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán duy nhất.”

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 15 times, 1 visit(s) today