KHÁNH THÀNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở LÀNG NONGKYNDANG – ẤN ĐỘ

Nongkyndang, Ấn Độ – Vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, Cha Paul O. Lyngkot, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Ấn Độ-Shillong đã long trọng làm phép và khánh thành trường trung học “Don Bosco” thuộc Giáo xứ Sonapahar, vùng Nongkyndang. Cùng có mặt tại ngày khánh thành còn có Cha James Thyrniang, quản lý tỉnh; Cha chánh xứ Sebastian Tirkey và đông đảo các linh mục, tu sĩ, giới trẻ, phụ huynh và học sinh. Lễ khánh thành bắt đầu bằng nghi thức cắt băng khánh thành và sau đó là nghi thức ban phép lành long trọng và Thánh lễ do Don Paul O. Lyngkot chủ tế.

Nguồn: https://www.infoans.org/es

Chuyển ngữ: Jose Ngọc Toản SDB

Visited 26 times, 1 visit(s) today