CHA WALTER JARA BẮT ĐẦU CHUYẾN VIẾNG THĂM NGOẠI THƯỜNG TỚI TỈNH DÒNG DIVINO SALVADOR – GUATEMALA

Thành phố Guatemala, Ngày 23 tháng 2 vừa qua bắt đầu chuyến viếng thăm ngoại thường của Cha Walter Jara, SDB, người đã được cha Bề Trên Cả, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, bổ nhiệm làm đại diện cho ngài tại Tỉnh dòng Divino Salvador, CAM. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là nhân danh Bề Trên Cả đến để tìm hiểu, đánh giá, động viên và đồng hành với các Salêdiêng trong các cộng thể của Tỉnh dòng. Chuyến viếng thăm nhằm khơi dậy tinh thần theo hướng dẫn của Tổng tu nghị 28. Thúc đẩy sự phân định giúp các hội viên khám phá lại kiểu mẫu người Salêdiêng mà giới trẻ ở Trung Mỹ mong muốn các tu sĩ Saledieng trở thành. Hơn nữa, chuyến viếng thăm cũng nhằm mục đích tăng cường sự hiệp thông của mỗi cộng thể và cộng thể tỉnh với con đường của Tu hội.

Chuyến viếng thăm bắt đầu vào ngày 23, Cha Walter sẽ gặp gỡ ban cố vấn tỉnh, sau đó là các giám đốc rồi tới các ban đặc trách sinh động và điều hành Tỉnh.

Kết thúc chuyến viếng thăm dự kiến ngày 27 tháng 5 tại San Salvador, trùng với thời điểm bắt đầu chương trình tu nghị tỉnh.

Alejandra Rodríguez – Đại diện Truyền thông Salêdiêng vùng Trung Mỹ

Nguồn: https://www.infoans.org/es

Chuyển ngữ: Jose Ngọc Toản SDB

Visited 32 times, 1 visit(s) today