Good Night Talk Tháng 08/2017 của Cha Bề Trên Miền

Đồng hành: một trong những từ chìa khóa của người Sa-lê-diêng

Các bạn hữu và các thành viên trong gia đình Sa-lê-diêng thân mến,

Càng ngày Cha càng thâm tín sâu xa rằng, chúng ta cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để ngồi lại và suy tư, thậm chí phải quỳ gối xuống để cầu nguyện dựa trên những gì chúng ta suy nghĩ. Vài tuần trước đây, các Bề Trên trong Ban Thượng Cố vấn cùng với Cha Bề Trên cả đã có cuộc tĩnh tâm năm tại đan viện dòng nữ Biển đức gần thành phố Florence. Trong tuần tĩnh tâm, Cha đã có dịp nhìn lại kinh nghiệm suốt 3 năm qua, trong vai trò Tổng Cố vấn – Bề Trên miền, và Cha đã nhận thức rất mãnh liệt về việc cần canh tân trong bổn phận đồng hành. Qủa thật, hiện nay cùng với Cha Bề Trên cả, các Bề Trên trong Ban Thượng Cố vấn đã dành nhiều thời gian quý báu để đồng hành với 90 Cha Giám tỉnh trên khắp thế giới. Sau khi được bổ nhiệm, các Cha Giám tỉnh đã được mời về Rôma để gặp gỡ cá nhân từng vị trong Ban Tổng Cố vấn, và trong nhiệm kỳ 6 năm làm Giám tỉnh, các Ngài còn có 3 dịp khác đến Rôma để tiếp tục được đồng hành.

Don Bosco ngày xưa cũng đã được nhiều Bề trên đồng hành với, từ Cha Calosso đến Cha Cafasso. Chúng ta thấy rất rõ tinh thần gia đình tại nguyện xá Valdocco, và đây là môi trường rất tốt để nuôi dưỡng đức tin, để phát huy ơn gọi và làm triển nở sứ mệnh truyền giáo nơi các bạn trẻ. Mọi người ở đây đều được đồng hành, và đến lượt họ, thế hệ Sa-lê-diêng đầu tiên cũng hăng hái đồng hành với các bạn trẻ và với các anh em Sa-lê-diêng trẻ tuổi.

Thành thật mà nói, chúng ta ngày nay nhận thức rất rõ thực trạng đang thiếu vắng sự đồng hành tại các cộng thể. Có nhiều lý do để nêu ra, ví dụ chúng tôi không có thời gian, chúng tôi thấy việc đó không quan trọng lắm, hoặc đơn giản vì chúng tôi không biết cách đồng hành với các hội viên và với các bạn trẻ… Nếu chúng ta không được người khác đồng hành với, thì rất khó để kỳ vọng rằng, chúng ta cũng biết cách để đồng hành với các hội viên và các bạn trẻ khác trong tương lai.

Vào mùa đông hiện nay (đa số các nơi trong vùng EAO bắt đầu vào mùa đông), Cha cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ để các Cha Giám tỉnh biết cách thực thi việc đồng hành với các Giám đốc 1 cách tốt đẹp hơn. Để rồi đến lượt mình, các Cha Giám đốc và các hội viên lão thành cũng biết dành nhiều thời gian và sức lực để đồng hành với các hội viên trong cộng thể, đồng hành với những người đời đang cộng tác  trong sứ mệnh, đồng hành với các thành viên trong gia đình Sa-lê-diêng, nhất là đồng hành với các bạn trẻ đang có dấu hiệu về ơn gọi.

Chúng ta xác định rằng, thái độ đầu tiên và quan trọng nhất trong lộ trình đồng hành là việc biết lằng nghe nhau trong tĩnh lặng với sự kiên nhẫn và với cảm thức đức tin sâu xa.

Thời gian này, chúng ta hãy phát huy việc biết lắng nghe nhau, cùng đồng hành với nhau, cùng nhau cầu nguyện và cùng giúp nhau khám phá ra ước mơ của Thiên Chúa nơi mỗi người.

Trong Don Bosco

Cha Vaclav Klement

Bề Trên Miền EAO

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today