Đường link trực tiếp ngày lễ phong thánh cho Chân Phước Artemide Zatti

Để chuẩn bị ngày lễ phong thánh cho Chân Phước Artemide Zatti, Tu Hội Salêdiêng Don Bosco đã thiết kế đường link trực tiếp cho những ai không thể tham dự ngày lễ tại Nước Ý. Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, kính xin gửi đến Quý Cha Salêdiêng, Quý Thầy, Quý Sư Huynh và toàn thể anh chị em trong đại Gia đình Salêdiêng đường link trực ngày lễ.

Đường link ngày lễ bằng tiếng Anh

Ngày 08/10/2022: (205) LIVE – CANONIZATION OF BLESSED ARTEMIDES ZATTI – SATURDAY 8 OCTOBER – YouTube

Ngày 09/10/2022: (205) LIVE – CANONIZATION OF BLESSED ARTEMIDES ZATTI – SUNDAY 9 OCTOBER – YouTube

Visited 10 times, 1 visit(s) today