Đức Tổng Giám mục Costelloe, SDB được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tổng Công nghị  2020-2021 của Giáo Hội tại Úc Châu

Tổng Công nghị lần đầu tiên được tổ chức trong vòng 80 năm qua.

(Perth, Úc Châu – 20.03.2018) – Trên trang web của Hội đồng Giám mục Úc Châu, Hội đồng Giám mục đã viết: “Chúng ta cùng nhau thực hiện tiến trình lắng nghe tiếng Chúa, qua việc lắng nghe anh em mình. Chúng tôi mời gọi mọi tín hữu Úc Châu hãy lắng nghe nhau, cùng đối thoại để phân định về tương lai của Giáo hội tại Úc Châu. Chúng tôi cần nghe tiếng nói của anh chị em. Hãy mạnh dạn nói ra những thao thức của mình và hãy lắng nghe với một tâm hồn khiêm tốn. Trong đức tin và sự soi dẫn của Thần khí, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước, hướng về tương lai”.

Giáo hội tại Úc Châu đã được Đức Thánh Cha cho phép tổ chức Tổng Công nghị vào năm 2020 – 2021, để bàn về hướng đi trong tương lai, cũng như nhìn vào những thách đố trước mắt. Vào năm 1937, chúng ta đã từng tổ chức Tổng Công nghị. Hai năm nữa, chúng ta cũng sẽ tổ chức một lần nữa cùng trong hướng đi này.

Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới, 34 vị đại diện các Giáo phận tại Úc Châu sẽ ngồi lại để cùng họp bàn về chương trình dự kiến của Tổng Công nghị sẽ diễn ra vào năm 2020.

Đức Cha Mark Coleridge, Tổng Giám mục của Giáo phận Brisbane, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Châu đã nói rằng, Tổng Công nghị là dịp thuận lợi để chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý của Ngài. Ngài phát biểu: “Tổng Công nghị là cơ hội để chúng ta đối thoại và lắng nghe nhau, và tìm hiểu xem Thiên Chúa đang muốn nói gì với chúng ta”.

Cùng với sự chuẩn nhận và cho phép của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Timothy Costelloe SDB, Giám mục Giáo phận Perth, làm Chủ tịch của Tổng Công nghị 2020.

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today