Cuộc thăm viếng để sinh động Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng lần đầu tiên tại Đông Timor của ông Philip Yu, Tổng Cố vấn Đặc trách miền EAO

(Đông Timor – 20.03.2018) – Tôi đã đến thăm Đông Timor, và được ông Điều phối viên địa phương và các anh em ở trung tâm Dili đón tiếp nồng hậu. Quả là rất thú vị khi được trải nghiệm trong cuộc thăm viếng ở đây, đặc biệt có 2 bạn Jimmi và Ernie ra tận phi trường để đón tôi.

Tôi đã cáo lỗi với Cha Klement vì Ngài đã mời tôi đến đây và tôi đến trễ do phải thuyết trình trong cuộc họp của các Cha Giám tỉnh miền EAO vừa qua. Cũng xin cảm ơn anh Manuel đã sắp xếp để tôi có thể đến thăm 3 trung tâm Cộng tác viên ở thủ đô Dili. Tôi rất cảm kích vì được nghe nhiều chia sẻ, với những câu hỏi của các anh chị em Cộng tác viên tại Đông Timor. Buổi gặp gỡ dự trù chỉ một tiếng đồng hồ nhưng đã kéo dài hơn 2 tiếng, và tôi không thể trở về nhà khách của các sơ FMA đúng giờ để qua đêm như đã hẹn trước.

Hy vọng rằng qua những cuộc gặp gỡ và trao đổi, các anh chị Cộng tác viên Salêdiêng ở đây sẽ ý thức sâu xa hơn về việc xây dựng mối dây liên kết (theo Hiến chương số 37,2) và tiến dần đến sự tự quản (quy chế số 21; số 25).

Cũng tương tự, tôi nhận thấy các anh em Cựu học viên Don Bosco ở Đông Timor cũng đang được trẻ hóa. Thiết nghĩ rằng, cùng với người trẻ, chúng ta sẽ phục vụ đắc lực hơn cho sứ mệnh Salêdiêng.

Ngoài ra, trung tâm Cộng tác viên ở Jakarta, Indonesia cũng báo cáo cho chúng tôi biết như sau: “Cha Bề Trên Miền đã gặp gỡ các anh chị em ở Jakarta vào ngày 18/02 vừa qua. Hai vị trong ban điều hành trung tâm ở đây cũng đã đến Đông Timor vao đầu tháng Ba vừa qua để gặp gỡ ông Philip Yu. Sau đó các anh chị cũng tổ chức cuộc tĩnh tâm vào ngày 17/03 do Cha Benedictus Suunardjoko, SDB hướng dẫn. Trong buổi tĩnh tâm, cha Djorko cũng nhắc lại tôn chỉ của Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng là ‘Quy tụ những thành viên, vừa giáo sỹ vừa giáo dân, để cùng nhau thực hiện những công việc tốt lành nhằm tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa’. Có tất cả 17 thành viên tham dự cuộc tĩnh tâm, được tổ chức tại cộng thể SDB ở Sunter, Jakarta. Mọi người được khơi dậy nhiệt tình mạnh mẽ để sống ơn gọi Cộng tác viên Salêdiêng.

Bài viết của ông Philip Yu, Cộng tác viên Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today