Đức Thánh Cha tuyên phong Hiển Thánh cho Cha Solanus Casey

Nghi lễ phong thánh cho Vị thánh của Detroit được diễn ra ở Ford Field vào ngày 18 tháng 11 năm 2017

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ghi dấu ngày 18 tháng 11 năm 2017, qua việc phong thánh cho Cha Solanus Casey. Ngài được nâng lên bậc hiển thánh. Đây là một sự kiện vĩ đại diễn ra tại Ford Field ở Detroit.

ĐTC nói: “Là một môn đệ Khiêm nhường và Trung tín của Đức Kitô, Cha Solanus Casey đặc biệt được biết đến như là một người phục vụ không biết mỏi mệt cho những người nghèo. Xin Cho đời sống chứng tá của Ngài giúp cho các linh mục, tu sĩ, và cả giáo dân luôn biết sống vui tươi giữa những bổn phận rao giảng Tin mừng và tình yêu dành cho người nghèo”.

Cha Francis Solanus Casey, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1870. Ngài sinh ra trong một gia đình gốc Ailen, có 16 người con, đến nhập cư ở Oak Grove, Wisconsin. Năm 21 tuổi, sau khi làm việc như một nhân viên văn thư, thợ đường xe điện và người canh giữ nhà tù, Ngài đã gia nhập chủng viện Thánh Phanxicô ở Milwaukee, nơi mà công việc học trở nên rất khó khăn đối với Ngài. Ngài rời chủng viện năm 1896 và gia nhập vào Capuchin Friars Minor ở Detroit, lấy tên là Solanus.

Vào ngày 24 tháng 07 năm 1904, Ngài được thụ phong linh mục, nhưng do kiến thức thần học còn yếu kém, nên Solanus không được phép giảng dạy và thực thi tác vụ giải tội. Sau 14 năm làm việc như một người trông nom nhà thờ ở Yonkers, New York, Ngài được nhìn nhận như là một nhà giảng thuyết lừng danh.

Ngài đã phục vụ ở giáo xứ Manhattan và Harlem trước khi trở lại Detroit, nơi mà Ngài đã phục vụ như một người trông nom nhà thờ khoảng 20 năm tại Tu viện Thánh Bonaventura. Mỗi buổi chiều thứ tư, Ngài thường dẫn đầu việc phục vụ cho những người đau ốm.

Năm 1946, khi tuổi già sức yếu, Ngài được chuyển đến tập viện Capuchin ở Huntington, Indiana. Ngài sống ở đây cho đến năm 1956. Sau đó phải nhập viện ở Detroit. Ngài qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1957, ở tuổi 86. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 tuyên phong Ngài lên bậc đáng kính năm 1995.

Khanh Quốc, SDB


Visited 4 times, 1 visit(s) today