Đức Thánh Cha quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh về Hành tinh sẽ diễn ra tại Paris

Ngày 10 tháng 12 năm 2017, trong những điều nhận xét sau buổi cầu nguyện của Kinh Truyền tin với rất đông người tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến cuộc họp sắp được diễn ra tại Paris với tên gọi “Hội nghị Thượng đỉnh về Hành tinh”.

Đức Thánh Cha nói: “Hội nghị thượng đỉnh về Hành tinh của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba sắp tới. Hai năm sau khi thông qua Hiệp định Paris về khí hậu, mục đích của nó là làm mới lại việc cam kết thực hiện và củng cố một chiến lược chung, để chống lại hiện tượng đáng lo ngại về sự biến đổi khí hậu. Tôi hy vọng rằng, Hội nghị Thượng đỉnh này, cũng như các sáng kiến khác theo cùng hướng của Hội nghị, sẽ thúc đẩy nhận thức rõ ràng về nhu cầu thực hiện các quyết định thực sự hiệu quả để chống lại sự biến đổi khí hậu, đồng thời chống lại nghèo đói và những gì thúc đẩy việc tách rời sự phát triển của loài người.”

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today