Đức Thánh Cha giải thích về việc Giải Nobel Hòa bình được trao cho Chiến dịch Quốc tế nhằm xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân

Zenit – Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, có mối liên hệ mạnh mẽ giữa nhân quyền và giải trừ vũ khí hạt nhân, khi ngài giải thích về việc trao giải Nobel Hoà bình cho Chiến dịch Quốc tế để xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân. Những nhận xét của ngài được đưa ra sau buổi đọc Kinh Truyền tin ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha nói rằng, “Ngày nay, giải thưởng Nobel Hòa bình sẽ được trao cho Chiến dịch Quốc tế để Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân”. “Việc công nhận này xảy ra trùng với Ngày của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, và điều này nhấn mạnh mối liên hệ mạnh mẽ giữa nhân quyền và giải trừ vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, cam kết bảo vệ nhân phẩm của mọi người, ngay cả các cá nhân yếu kém và bất lợi nhất cũng phải làm việc với quyết tâm xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Thiên Chúa cho chúng ta khả năng hợp tác để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta: chúng ta có quyền tự do, trí tuệ và năng lực để hướng dẫn công nghệ, để hạn chế quyền lực của chúng ta đối với việc phục vụ hòa bình và tiến bộ thực sự” (xem Thông điệp Laudato Si ‘, 78, 112, 202).

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 5 times, 1 visit(s) today