Đức Thánh Cha nói công việc phục vụ của các Thừa sai của Lòng thương xót Chúa là rất quý giá cho Giáo Hội

Trong buổi tiếp kiến với khoảng 550 vị Thừa sai của Lòng Thương xót tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định về sứ mệnh của họ, ngài nói họ đang trao ban một sự phục vụ cần thiết cho Giáo Hội, ngài cũng cảnh báo họ về lối đường Kitô giáo là một con đường gian khổ “với những sỏi đá có thể làm cho té ngã và những vỏ chuối có thể gây trơn trượt”.

Các Thừa sai của Lòng Thương xót đang tụ họp tại Rôma trong ít ngày để cầu nguyện và suy tư do Thánh Bộ Tân Phúc Âm hóa tổ chức.

Trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô vào hôm thứ Ba, ngài đã nói với họ rằng, họ đang trao ban cho Giáo Hội một sự phục vụ cần thiết.

Mặc dù ý tưởng ban đầu chỉ là mệnh lệnh cho Năm Thánh Lòng Thương xót, nhưng Đức Thánh Cha đã nói rằng ngài đã quyết định kéo dài việc phục vụ của họ bởi vì do sự phục vụ của họ đã đưa đến nhiều chứng từ về sự hoán cải.

Ngài nói rằng, ngài đã có ý định có nhiều sự suy tư nhằm ủng hộ cho trách nhiệm ngài đã trao phó cho họ để công việc “mục vụ về lòng thương xót” mà họ được kêu mời sống có thể được cải thiện hơn nữa.

Sứ điệp của lòng Thương xót

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với họ rằng, “sứ điệp mà chúng ta có mang danh của Đức Kitô đó là tạo ra sự an bình với Thiên Chúa… Thiên Chúa cần nhiều sứ giả mang sứ điệp tha thứ và thương xót cho thế giới.” Đây chính là sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ của Ngài trong buổi tối Ngài sống lại. Đức Thánh Cha nhắc nhở họ, “cuộc sống của những người mang sứ điệp này phải hòa hợp với điều đó, tức là phải trở thành những người cộng tác trong lòng thương xót, đó là phải sống tình yêu thương xót mà chúng ta là những người đã được cảm nhận trước hết.”

Thánh Phaolô: phản chiếu Sứ vụ thực sự của lòng Thương xót

Đức Thánh Cha đã suy tư sâu xa dựa vào cảm nghiệm của Thánh Phaolô, người đã thừa nhận quá khứ của mình như là “một người lộng ngôn và bách hại… đã được nhận lãnh lòng thương xót” (1Tm 1,3) từ Thiên Chúa. Vì quá khứ của ngài mà ngài đã trở nên sứ giả của sự giao hòa của Thiên Chúa (2 Cr 5,20), và ngài đã tuyên bố rằng ngài chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của ngài (2 Cr 6,3). Chìa khóa trong việc cộng tác với Thiên Chúa đó là chúng ta phải luôn luôn thừa nhận rằng “Thiên Chúa đã đối xử với tôi đầy lòng thương xót”, Đức Thánh Cha nói.

Thiên Chúa đã là Đấng đi bước trước

Đức Thánh Cha đã đưa ra một số ví dụ cụ thể là các linh mục phải nên nhớ rằng Thiên Chúa đã đi bước trước. Vì vậy, khi một hối nhân đến với Bí tích Giao Hòa, họ phải nhớ rằng ân sủng của Thiên Chúa đang làm việc. “Trái tim linh mục của chúng ta phải hiểu thấu phép lạ về một con người tiếp cận với Chúa, thì người đó đã cảm nghiệm hiệu quả ân sủng của của Ngài.” Đức Thánh Cha nói.

Công việc của linh mục là bước tiếp theo

Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, việc cộng tác của các linh mục trong ân sủng của Thiên Chúa đã thực hiện “không làm uổng phí hành động ân sủng của Chúa, nhưng là kiện cường và cho phép ân sủng của Chúa đạt đến sự toàn vẹn.” Giống như người cha của đứa con hoang đàng, các cha giải tội cần nhìn vào mắt của những hối nhân, lắng nghe họ, và giang rộng đôi tay để chào đón họ, để họ có thể cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha, “Đấng tha thứ bất kể điều gì, và mặc đẹp cho con mình, cũng như đeo nhẫn cho con như dấu chỉ của sự thuộc về gia đình.”

Lối đường trơn trượt

Đức Thánh Cha đã trình bày từ bài viết đã chuẩn bị trước ngài đã nói với các linh mục hãy khích lệ các hối nhân và mang cho họ niềm hy vọng, hãy cho họ biết rằng họ không phải xấu hổ nếu họ cần quay lại Tòa Giải Tội – “bởi vì lối đường chúng ta đi thì ngập đầy đá sỏi và vỏ chuối làm chúng ta trượt té.” Đức Thánh Cha đã hóm hỉnh ví von như thế.

Để kết luận, Đức Thánh Cha đã nói rằng, “Sống trong sự kết hiệp với Nguồn Sự sống, các nhà Truyền giáo của lòng Lòng Xót thương được mời gọi để thành những người giải thích cũng như là những người làm chứng cho kinh nghiệm này: là mọi người, không phân biệt ai, đều được chào đón vào trong cộng đoàn, và họ đều tìm được sự nâng đỡ trong những thời khắc khó khăn của mình.”

Bài viết của nữ tu Bernadette Mary Reis, FSP
Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


Visited 4 times, 1 visit(s) today