Đức Thánh Cha nhận chiếc Popemobile nhân kỷ niệm 25 năm Quan hệ Ngoại giao giữa Mexicô và Tòa Thánh

(Zenit, 13.12.2017) – Vào ngày 13 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận được món quà là một chiếc xe chuyên dụng. Ngài là người đã đi một vài dặm trên chiếc Dodge bóng này.

Đây là chiếc Popemobile mà Đức Thánh Cha đã sử dụng trong chuyến tông du tới Mêhicô từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 02 năm 2016. Nó được chuyển đến Roma như một món quà từ người Mêhicô và đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Mexicô và Tòa Thánh.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today