Cha Bề trên cả gửi lá thư hiệu triệu đến 90 Tỉnh dòng trên khắp thế giới về việc mời gọi dấn thân truyền giáo

(Rôma – 08.12.2017) – Sau 3 tháng kể từ cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 148, Cha Bề Trên Cả vừa mới viết một lá thư mời gọi dấn thân truyền giáo, gửi đến các Tỉnh dòng trên khắp thế giới. Từ chìa khóa của lá thư là “Lòng quảng đại”.

Giống như năm ngoái, Cha Bề Trên Cả gợi lại 3 động cơ để mời gọi các anh em Salêdiêng thực thi sứ vụ truyền giáo, đó là:

  1. Chúng ta cần gia tăng con số các hội viên đi truyền giáo, để cứ vào tháng 9 hàng năm, Tu hội sẽ gửi anh em đi đến các nơi trong đợt xuất phát truyền giáo Salêdiêng. Cha Bề Trên cả viết: “Cha tin tưởng rằng sẽ ngày càng có nhiều anh em hơn nữa dấn thân trong sứ vụ này”.
  2. Chúng ta cần gia tăng tình liên đới và sự hỗ tương huynh đệ giữa các Tỉnh dòng. Ngài viết: “Tình liên đới sẽ tăng triển khi chúng ta ý thức rằng tôi là một hội viên không phải chỉ dành riêng cho Tỉnh dòng của tôi hoặc chỉ để phục vụ quê hương tôi mà thôi.”
  3. Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh đến 1 vài địa điểm đang rất cần những nhà truyền giáo, đó là những nơi mà các bạn trẻ và cả những người lớn nghèo khổ đang rất cần đến chúng ta. Cụ thể đó là vùng Amazone, các bộ tộc ở vùng Nam Mỹ, các Trại tị nạn như ở Uganda, ở Đông Âu…Ngoài ra, còn nhiều nơi khác như ở Malaysia hoặc Fambia.

Để kết thúc lá thư, Cha Bề Trên cả viết: “Các anh em hội viên thân mến, Cha nài xin lòng quảng đại của anh em. Với sự quảng đại và rộng mở, anh em sẽ nghe được tiếng Chúa mời gọi. Cha nài xin lòng quảng đại từ các Tỉnh dòng, từ các Cha Giám đốc đặc biệt từ các Cha Giám tỉnh. Đừng bao giờ thoái thác ước muốn của những anh em muốn đi truyền giáo, đặc biệt các hội viên trẻ”.

Chúng ta phó thác lời hiệu triệu của Cha Bề Trên cả cho Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ. Chúng ta cũng cầu nguyện để cuộc phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149 vào năm tới sẽ có thêm nhiều hội viên dấn thân trong cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới.

Bài viết của Cha Vaclav Klement.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today