Đức Thánh Cha đến thăm Nhà thờ Dhaka và gặp gỡ 700 người tín hữu và thiện nguyện ở Bangladesh

Vào ngày 01 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm Nhà thờ Dhaka, một trong những khu phức hợp của Tòa Tổng Giám mục. Ngài đã thánh hóa những tấm bia ghi nhớ các cuộc thăm viếng của các Vị Giáo Hoàng tới Dhaka (gồm có Đức Phaolô VI, ngày 27 tháng 11 năm 1970, Đức Thánh Gioan Phaolô II, Ngày 19 tháng 11 năm 1986, và Đức Phanxicô, ngày 01 tháng 12 năm 2017), cùng hai tòa nhà mới dành cho những người già và cho các linh mục.

Ngài đã chào thăm 20 thành viên trong Ban Tổ chức cho chuyến viếng thăm Bangladesh của ngài và có cuộc nói chuyện ngắn gọn với khoảng 700 tín hữu và những người thiện nguyện. Sau khi cùng nhau thinh lặng cầu nguyện trong Nhà nguyện, Đức Thánh Cha đã viếng mộ của ba vị Giám mục trước đây của Dhaka.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today