Cộng Thể Thần Học Don Bosco Xuân Hiệp Mừng Kính Chân Phước Philip Rinaldi – Bổn Mạng Cộng thể

Vào lúc 19h30, ngày 4 tháng 11 năm 2023, Cộng thể Thần học Don Bosco Xuân Hiệp đã tổ chức đêm Dạ hội mừng lễ Chân phước Philip Rinaldi – Đấng kế vị thứ ba của Don Bosco, đồng thời cũng là Bổn mạng của Cộng thể. Đêm Dạ Hội diễn ra tại hội trường Giáo Xứ Don Bosco Xuân Hiệp. Đêm Dạ hội nhằm giúp mọi người có cơ hội tìm hiểu và học hỏi về gương thánh thiện của vị Chân phước. Ngoài quý cha, quý thầy trong cộng thể thần học, Đêm Dạ Hội còn có hiện diện của cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong và quý cha trong Ban cố tỉnh, các bạn tu sinh, các phụ huynh, các bạn thiếu nhi, giới trẻ của Giáo xứ Xuân Hiệp và Giáo xứ Tam Hải.


Với chủ đề “Philip Rinaldi – Một trái tim bị chinh phục”, Cha Batôlômêô Phan Trần Thái, SDB đã chia sẻ rằng, cha Philip Rinaldi là một người đã bị hấp dẫn, bị chinh phục bởi trái tim phụ tử của Thiên Chúa, bởi trái tim hiền lành của Don Bosco. Chính ngài cũng đã là người cha hiền đầy tình phụ tử đối với người trẻ và những người mà cha được sai đến.

Đêm Dạ hội đã được thể hiện bằng những tiếp mục rất sinh động và vui tươi của quý cha, quý thầy trong cộng thể, các bạn giới trẻ của hai Giáo xứ và các bạn Tu sinh Don Bosco.


Vào lúc 09h45, ngày 05 tháng 12 năm 2023, tại nhà nguyện cộng thể Philip Rinaldi, Thánh lễ mừng kính Chân phước Rinaldi đã được cử hành do cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong chủ sự, đồng tế với ngài có quý cha trong Ban Cố Vấn, cha Giám Đốc Cộng Thể Giuse Lê Ngọc Anh và quý cha SDB. Bên cạnh đó, các bạn tu sinh và một số phụ huynh của quý thầy cũng hiện diện để cầu nguyện cho Cộng thể.
Trong thánh lễ, cha Giám Tỉnh đã trao ban tác vụ giúp lễ cho 5 thầy và tác vụ đọc sách cho 6 thầy.


CÁC THẦY NHẬN TÁC VỤ GIÚP LỄ GỒM:
1. Phêrô Nguyễn Công Chính
2. Phêrô Nguyễn Đình Chúng
3. Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn
4. Vinhsơn Nguyễn Văn Thụ
5. Giuse Nguyễn Toàn Thức


CÁC THẦY NHẬN TÁC VỤ ĐỌC SÁCH GỒM:
1. Simon Phạm Nguyễn Anh Khoa
2. Martinô Phạm Duy Long
3. Phêrô Nguyễn Duy Phương
4. Phaolô Nguyễn Trung Sáng
5. Giuse Bùi Công Thiện
6. Micae Nguyễn Hoàng Tuấn


Trong bài giảng, cha Giám Tỉnh đã chia sẻ về tính mục tử của Chúa Giêsu, của vị thánh tông đồ Phaolo và chân phước Philip Rinaldi. Ngài mời gọi mỗi người hãy là người mục tử của Chúa khi sống đầy tình Chúa và tình người trong sứ mệnh giáo dục và chăm sóc người trẻ. Đặc biệt, ngài mời gọi quý thầy chuẩn bị lãnh thừa tác vụ yêu mến, suy niệm Lời Chúa hằng ngày, và năng chiêm ngắm vị mục tử nhân lành nơi Bí Tích Thánh Thể.


Sau thánh lễ, mọi người đã có buổi tiệc nhẹ cùng chia sẻ niềm vui, tình gia đình tại hội trường của Cộng thể Thần học Philip Rinaldi.

Phaolô Trung Sáng, SDB

 

 

 

 

Visited 87 times, 1 visit(s) today