Cộng thể Don Bosco Tân Hà: Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Giáo Lý và Nghi Thức Tuyên Hứa Vào Đời Lớp Sống Đạo 3

Hòa trong bầu khí của của tuần chín ngày mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ, thứ Bảy ngày 18/05/2024, cộng thể Don Bosco Tân Hà, Bảo Lộc, đã cử hành Thánh lễ bế giảng năm học giáo lý, kèm theo nghi thức tuyên hứa vào đời của lớp sống đạo 3.

Thánh lễ đồng tế cho ngày bế giảng diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng. Chủ tế trong thánh lễ là cha Martinô Đinh Nghĩa Sỹ, SDB giám đốc cộng thể thánh Sh Artemide Zatti Tân Hà, cùng quý Cha đồng tế trong cộng đoàn. Tham dự trong thánh lễ có sự hiện diện của quý Sơ thuộc hội dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, quý thầy SDB, quý Cộng tác viên và các bạn học sinh.

Với việc tuyên hứa, các bạn học sinh lớp vào đời đánh dấu một bước trưởng thành trong đời sống đức tin của mình. Đồng thời, các bạn có thể tự khẳng định đức tin của mình khi theo Chúa Kitô, quyết tâm dấn thân theo Chúa đến cùng và can đảm làm chứng cho Tin mừng ở mọi nơi.

Sau thánh lễ là phần khen tặng và phát thưởng cho các em học sinh có thành tích giỏi và xuất sắc trong năm học giáo lý vừa qua, cũng như trao bằng tốt nghiệp giáo lý cho các em lớp sống đạo 3. Đây là thành quả để thấy được những nỗ lực xây dựng đức tin nơi các em qua việc ham thích học hỏi giáo lý và Lời Chúa.

✍BTT Don Bosco Tân Tiến

Visited 68 times, 1 visit(s) today