Cộng thể Don Bosco Bến Cát: TAM NHẬT VƯỢT QUA 2024

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh ngày 28.04.2024, cùng với toàn thể Giáo Hội, Cộng thể Don Bosco Bến Cát đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly – khai mạc Tam nhật Vượt Qua. Tham dự trong những ngày này có các nhóm Tu sinh, Sinh viên Don Bosco, Dấn thân và Thiếu nhi Giáo xứ Bến Cát.

Mở đầu Tam Nhật Thánh là Thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh do cha Tôma Vũ Thanh Phong SDB (Quản lý Cộng thể) chủ sự. Trong bài giảng của mình, cha Tôma đã mời gọi cộng đoàn sống khiêm nhường như Chúa Giêsu và thực hiện lời dạy mà Chúa Giêsu đã truyền lại trong Bữa Tiệc Ly: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 14-15). Sau bài giảng, cha Tôma đã thực hiện cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly, đó là rửa chân cho các bạn trẻ đại diện các thành phần trong cộng thể. Kết thúc Thánh lễ, Cha chủ tế đã rước Mình Thánh Chúa vào Bàn thờ phụ, sau đó các nhóm đã thay phiên nhau cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của Cộng thể được bắt đầu bằng việc đi Đàng Thánh Giá lúc 5h15 sáng do cha Martin Trần Thất Bảo (Đặc trách Sinh viên Don Bosco) chủ sự. Vào ban chiều là Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa do cha Giuse Phạm Thái Sơn, SDB (đặc trách Dấn thân) chủ sự. Trong bài giảng của mình, Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về những sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu để cứu độ con người, nhất là sự cô đơn trên thập giá. Kết thúc Nghi thức, cộng đoàn đã cùng nhau kính thờ Thánh giá Chúa trong Nhà nguyện Cộng thể.

Chiều Thứ Bảy Tuần Thánh, cha Giuse Vũ Đức Huân SDB (Phó Giám đốc Cộng thể – Đặc trách Tu sinh) đã cử hành đêm Canh Thức Vượt Qua Mừng Chúa Sống Lại. Đồng tế với cha Giuse có quý Cha trong cộng thể. Trong bài giảng của mình, Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh Ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Kết thúc Thánh lễ, mọi người đã chia sẻ niềm vui với nhau tại Hội trường Cộng thể.

✍️ Tu sinh Phêrô Giuse Hoàng Khánh.

©️ Ban Truyền Thông Tu sinh Don Bosco Bến Cát.

Visited 83 times, 1 visit(s) today