Cộng tác viên Salêdiêng Hàn Quốc tham dự ngày tĩnh tâm mùa Chay tại Seoul

(Seoul, Hàn Quốc – 28.02.2018) – Các anh chị em Cộng tác viên Salêdiêng tại Hàn Quốc đã tụ tập về Seoul để tham dự ngày tĩnh tâm mùa Chay năm nay. Có 170 anh chị từ 16 trung tâm địa phương đã đến trong cuộc tĩnh tâm, kể cả các bạn trẻ thuộc Trung tâm trẻ Salesith (Cộng tác viên trẻ).

Chủ đề của ngày tĩnh tâm là câu nói của người thiếu phụ Samari: “Xin cho tôi thứ nước đó!”. Mở đầu cuộc tĩnh tâm, anh chị em đã minh họa chủ đề với hình ảnh ‘đổ nước vào trong bình’. Cha Raphael Lee, đặc trách công cuộc truyền giáo của tỉnh dòng đã phụ trách phần giảng huấn. Ngài nhấn mạnh rằng: “Đối với chúng ta, không có điều gì quan trọng và giúp chúng ta hoàn thiện cho bằng sự gặp gỡ Chúa Giêsu như người thiếu phụ Samari đã làm trong Tin mừng Gioan. Gặp được Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta biến đổi, hầu trở nên những tôi tớ phục vụ các bạn trẻ nghèo khổ.

Vào buổi chiều, anh chị em cử hành đi Đường Thánh giá và mỗi người nhận một câu Lời Chúa để suy gẫm và thực hành. Để kết thúc, mọi người được mời gọi ra đi lên đường, để đem nước sự sống đến cho mọi người chung quanh, nhất là cho các bạn trẻ.

Bài viết của Ban Truyền thông Tỉnh dòng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today