Bản đồ Salêdiêng thế giới cập nhật năm 2018 – Giúp kiện cường cảm thức thuộc về nơi mỗi hội viên

(Nhà Trung Ương, 01.03.2018) – Tại các trường học Salêdiêng hay tại các phòng chung của các cộng thể hoặc tại các Nguyện xá, bạn đã có treo bản đồ thế giới Salêdiêng hay chưa? Nhìn vào tấm bản đồ này, chúng ta sẽ biết hiện nay có bao nhiêu cộng thể Salêdiêng ở khắp năm châu lục, có bao nhiêu hội viên tại mỗi tỉnh dòng, có bao nhiêu hội viên ở Ấn Độ, ở Nam Sudan hay ở Argentina, v.v..

Bản đồ Salêdiêng thế giới không chỉ là công cụ để giúp sinh động công cuộc truyền giáo, hoặc cũng không phải chỉ để thông tin giúp chúng ta biết về các số liệu của Tu hội, nhưng quan trọng hơn cả, đây là phương tiện giúp chúng ta kiện cường ý thức thuộc về Tu hội Salêdiêng.

Từ năm 2006 trở đi, bản đồ Salêdiêng chính thức đã được cập nhật và in ấn hằng năm. Cảm ơn sáng kiến của Ban Truyền thông cũng như Ban Truyền giáo Trung ương tại Rôma đã dành nhiều nỗ lực cho công việc này. Hiện, nay chúng ta đã có dữ liệu thống kê mới nhất về 90 tỉnh dòng trên toàn thế giới, phân chia thành 7 miền: Miền Địa Trung Hải; miền Bắc và Trung tâm Âu Châu; miền Phi Châu và Madagascar; miền Nam Mỹ; miền Nam Á và miền Đông Á Châu Đại Dương.

Rất cảm ơn các thư ký của 90 Tỉnh dòng trên khắp thế giới, cùng với Cha Stefano Vanoli và đội ngũ của Ngài tại Roma, đã cung cấp những dữ liệu thống kê và trình bày bản đồ Salêdiêng thế giới mới được cập nhật. Ngoài ra, chúng ta còn có 2 bản đồ Salêdiêng phụ, một về miền Âu Châu và một về miền Đông Á – Châu Đại Dương. Cả hai bản đồ này có kích thước 128 x 91 cm hoặc 256 x 182 cm hoặc 350 x 248 cm.

Hiến luật của chúng ta đã ghi rõ: “Việc tuyên khấn tu trì hội nhập người Salêdiêng vào Tu hội, cho họ tham dự vào sự hiệp thông tinh thần, chứng tá và phục vụ mà Tu hội thực hiện trong Hội Thánh toàn cầu”.

Sự hiệp nhất với Cha Bề Trên Cả và Ban Cố vấn của Ngài, sự liên đới trong các hoạt động tông đồ, sự liên lạc và thông tin về công việc của các hội viên, là những yếu tố tăng cường sự hiệp thông, khơi sâu ý thức thuộc về cộng thể thế giới và làm cho chúng ta sẵn sàng phục vụ cộng thể ấy. (HL số 59).

Bài viết của Cha Filiberto Gonzalez SDB, Tổng Cố vấn Truyền thông Xã hội
Văn Hào, SDB chuyển ngữ