Chín hội viên trẻ tuyên khấn lại tại Tỉnh dòng Bắc Phi Luật Tân

(Canlubang, Philippines – 02.05.2018) – Vào ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ vừa qua, 9 anh em hội viên trẻ nhất (cho đến nay) của 2 Tỉnh dòng, đã tuyên khấn lại. Đó là tư giáo Levi Arao Thuộc tỉnh dòng FIN (Bắc Phi Luật Tân); tư giáo Erwynn Encarduez thuộc Tỉnh dòng FIS (Nam Phi Luật Tân); tư giáo Jonas Paulo Lacson (FIN); tư giáo Faraz Darshan Masih (FIS – đang làm việc tại Pakistan); tư giáo Alfons Jayzar Panganiban (FIN); tư giáo John Paolo Romero (FIN); tư giáo Ersan Jacob Rosete (FIS);  tư giáo Mark Soriano (FIN) và Sư huynh Romnick Tabaquero (FIN).

Nghi lễ tuyên khấn được cử hành tại nhà nguyện của Cộng thể Hậu Tập Viện Thánh Tâm ở Canlubang vào chiều ngày 01 tháng Năm. Cha Gerardo Martin, Cố vấn tỉnh Đặc trách Đào luyện, đã được Cha Giám tỉnh của Tỉnh dòng FIN ủy quyền để tiếp nhận lời khấn của các khấn sinh. Hai nhân chứng trong nghi thức khấn dòng là  Cha Charles Manlagit, Giám đốc cộng thể Hậu tập viện và Cha Eli Cruz, phó Giám đốc kiêm Giám linh.

Chín anh em đã tái khẳng định sự cam kết sống ơn gọi thánh hiến Salêdiêng, tương hợp với khẩu hiệu mà anh em đã chọn trong ngày tuyên khấn lần đầu, đó là ‘Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi’.

Năm nay Giáo hội địa phương tại Philippines cũng chọn làm năm ‘Giáo sỹ và tu sỹ’. Cầu chúc các anh em hội viên trẻ của chúng ta luôn trung thành với Chúa Giêsu và với Don Bosco trong ơn gọi của mình.

Bài viết của tư giáo John Paolo Romero, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ