Cha Rossano Sala: Người trẻ mong ước một Giáo hội lắng nghe, tiếp đón, sống động và chân thành

(ANS – Roma) – Trong một cuộc phỏng vấn, Cha Rossano Sala, SDB, Thư ký Đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục đã nói với chúng ta về thực trạng của người trẻ, Giáo Hội và Thượng Hội Đồng sắp tới sẽ làm sáng tỏ hơn về nhu cầu lắng nghe thế giới của những người trẻ. Chủ đề của Thượng Hội đồng sắp tới chất vấn cách kỹ lưỡng các Salêdiêng, những người sống cho người trẻ, thẩm vấn và mời gọi họ sống kinh nghiệm này như những người con của một vị thánh, người trẻ biết cách sống một mối tương quan tin cậy, tình bạn và sự thân mật.

Sau đây là cuộc phỏng vấn:

Tiền Thượng Hội đồng dành cho những người trẻ có ý nghĩa gì?

Thượng Hội đồng được hình thành bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô là thời điểm dành cho những người trẻ, một thời điểm mà Giáo hội cần phải xác tín rằng, chúng ta không thể nói về những người trẻ nếu chúng ta không để họ nói chuyện, nếu chúng ta không lắng nghe họ trước. Cuộc họp Tiền Thượng Hội đồng là thời điểm những người trẻ có thể diễn đạt ý kiến ​​của họ mà không cần chọn lọc.

Những người trẻ muốn gì và yêu cầu Giáo hội để làm gì?

Nhiều Hội nghị Giám mục cho thấy những người trẻ không đòi hỏi gì của Giáo Hội, những người tức tối bởi sự hiện diện của Giáo hội và không cảm thấy thoải mái trong Giáo hội. Chúng ta tự hỏi mình: những người trẻ sống theo chủ thuyết vô thần này, có phải họ là những người trẻ ghét chúng ta? Không! Đằng sau những lý do này có những động cơ tạo nên khiến cho chúng ta cần phải suy tư.

Như vậy, những gì đang xảy ra với người trẻ?

Những người trẻ bị tai tiếng nhiều hơn những người khác vì những vụ tai tiếng về tình dục và kinh tế. Trong số các linh mục, những người trẻ mong đợi các mục tử sẵn sàng đối thoại… Có nhiều lý do tại sao những người trẻ không theo chúng ta, bởi vì chúng ta không có ý nghĩa đối với họ… Thay vào đó, họ muốn một Giáo hội trở thành một gia đình, Giáo Hội là nơi tiếp đón, nơi mà một người trẻ có thể cảm thấy tốt…

Những người trẻ yêu cầu Giáo Hội là một gia đình. Đây có phải là thông điệp của Đấng Cứu Thế?

Đối với người Salêdiêng chúng ta, những từ này là rất đẹp và quan trọng. Chúng ta đã nhận được từ Don Bosco điều được gọi là tinh thần gia đình. Thực tế là một người trẻ cảm thấy như ở nhà, cảm thấy được tiếp đón, có thể nói chuyện cởi mở và tham gia vào một cuộc tiếp xúc giống như gia đình là một phần trong tinh thần của chúng ta. Hãy suy nghĩ xem “Lá thư từ Rôma” của Don Bosco có ý nghĩa gì, nói về lòng tin, tình bạn, sự quen thuộc …

Cuộc phỏng vấn video hoàn chỉnh với Cha Sala bằng tiếng Ý, có sẵn trên ANSchannel.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today