Cha Giám Tỉnh gặp gỡ các Cộng tác viên của Trung tâm Caravario tại Cộng thể Bến Cát

Trong đợt kinh lý kéo dài gần một tuần của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang SDB, tại Cộng thể Bến Cát – Gò vấp, ngài đã gặp gỡ anh chị em Cộng tác viên Trung tâm Caravario, vào lúc 19 giờ 30, ngày 04 tháng 01 năm 2018. Hiện diện trong buổi gặp gỡ này, có Cha Ủy viên Nicola Kiều Long Hồ SDB, và 23 anh chị em Hội viên và Ứng sinh.

Sau khi nghe anh Điều phối viên báo cáo sơ lược về sinh hoạt của Trung tâm, Cha Giám tỉnh đã chia sẻ và nhắc nhớ về việc ý thức và sống ơn gọi Công tác viên Salêdiêng cho các Hội viên. Ngài nói: Cộng tác viên không phải là một hội đoàn đạo đức, đây là một thành phần Salêdiêng giữa đời, họ được Chúa Thánh Thần soi dẫn để tìm cho mình con đường nên thánh theo tinh thần của Don Bosco. Là những Kitô hữu sống trọn hảo Bí tích Rửa Tội qua việc sống cầu nguyện, thực thi Đức ái trong gia đình và môi trường sống xung quanh, và giáo dục thanh thiếu niên, với thao thức duy nhất hướng đến phần rỗi của Giới trẻ.

Ngài còn nhấn mạnh về trọng tâm con đường nên thánh của Cộng tác viên phải trải qua 3 chiều kích Ơn gọi :

1/ Kết hợp mật thiết với Thiên Chúa

Ơn gọi Cộng tác viên không chỉ căn cứ vào công việc, họ được mời gọi nên giống như Don Bosco. Chính Đức Thánh Cha Piô XI đã xác quyết khi phong Thánh cho Don Bosco: “Người ta không nhìn thấy Don Bosco dành nhiều thời gian đọc kinh cầu nguyện, nhưng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Gioan Bosco luôn sống mật thiết với Đấng vô hình qua những thao thức và cống hiến trọn đời mình cho phần rỗi linh hồn người trẻ”.

2/ Xây dựng Trung tâm thành một gia đình

Tạo nên một bầu khí gia đình ngay từ trong Trung tâm là cách làm chứng cho người khác về hình ảnh của Don Bosco về tinh thần gia đình, là sợi dây ràng buộc chúng ta trong Đức ái.
“Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện” (Cl 3,12-14)

3/ Thực thi sứ mạng tông đồ: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14) hướng đến:

– Những người nghèo khổ trong xã hội.

– Ưu tiên phục vụ giới trẻ bị bỏ rơi.

– Thực hành bác ái khi có thể.

– Phục vụ Giáo hội địa phương mình sinh sống.

Qua phần ý kiến của các Cộng tác viên xoay quanh việc ý thức và sống ơn gọi Cộng tác viên, cha Giám tỉnh đã đúc kết qua việc nhắc lại Hoa Thiêng của Cha Bề Trên Cả năm 2017: “Chúng Ta Là Một Gia Đình”. Ngài cũng đề cập đến Hoa Thiêng 2018: “Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy” (Ga 4,15), như lời mời gọi của Cha Bề Trên Cả: “Chúng Ta Hãy Vun Trồng Nghệ Thuật Lắng Nghe Và Đồng Hành”. Ý nghĩa và nội dung này sẽ được Cha Giám tỉnh trình bày chung trong Ngày Gia Đình Salêdiêng được tổ chức vào ngày 08 tháng 02 năm 2018 sắp tới.

Cuối cùng, Cha Giám tỉnh cũng chia sẻ một số thông tin của Tỉnh Hội Cộng tác viên Việt Nam với sự kiện nổi bật nhất là: Đại Hội Cộng tác viên vùng Đông Á – Châu Đại Dương sẽ được tổ chức ở Việt Nam năm 2020.

Buổi gặp gỡ giữa Cha Giám Tỉnh và Cộng tác viên Trung tâm Caravario đã khép lại với 3 kinh Kính Mừng và Cha Giám tỉnh đã ban phép lành Mẹ Phù Hộ cho mọi người hiện diện.

Lê Lộc, CTV TT Caravario


Visited 1 times, 1 visit(s) today