Cha Cameroni, Tổng Thỉnh nguyện viên của Gia đình Salêdiêng trong các án kiện xin phong thánh, đến thăm Philippines

(Manila, Philippines – 13.03.2018) – Các thành viên của Hiệp hội Lòng Sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ (ADMA) đã có dịp gặp gỡ Cha Cameroni, khi Ngài đến thăm Philippines. Cha Camerori là Tổng Thỉnh nguyện viên của Tu hội và của Gia đình Salêdiêng trong các án kiện xin phong thánh, đồng thời Ngài cũng là Tổng linh hướng của Hiệp hội ADMA.

Trong buổi gặp gỡ, Cha Camerori đã cắt nghĩa cho các thành viên ADMA về Hoa Thiêng 2018 của Cha Bề Trên Cả. Sau đó Ngài trình bày tổng quát về 172 vị thánh trong Gia đình Salêdiêng, gồm các Hiển Thánh (Saints), các Chân phước (Blesseds), các Bậc Đáng Kính (Venerables), và các Đầy tớ Chúa (Servants of God). Trong số các Đầy tớ Chúa, có Cha Charles Braga là người đã đến làm việc và qua đời tại tỉnh dòng Nam Philippines.

Cha Camerori đến Philippines vào đầu tháng 03 vừa qua để gặp gỡ với các vị trong ủy ban điều tra cấp giáo phận về án kiện xin phong Hiển thánh cho Chân phước Artemide Zatti, bao gồm cả việc cứu xét các phép lạ xảy ra do lời chuyển cầu của vị Chân phước này.

Bài viết của Hiệp hội ADMA – Philippines
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today