Đồng Hành

THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

Mở đầu cho trang Giáo hội lần này, mời các bạn hãy lưu tâm tới một kinh nghiệm nhỏ: Nhiều cây tuy cùng một loại, nhưng không có rễ cây nào đâm ngang, đâm dọc, […]