Burkina Faso – Xây Dựng Trung Tâm Hỗ Trợ Phụ Nữ

(ANS – Kouba) – Cám ơn các nỗ lực liên kết của các cơ quan Sa-lê-diêng tại Tây Ban Nha, nay một Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ đang hình thành tại Kouba, của Ouagadougou, Baukina Faso. Gần đây, một số hình ảnh của trung tâm đã xuất hiện, một trung tâm do sự thúc đẩy của các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ như là một phần của kế hoạch giáo dục xã hội to lớn.

Tại Kouba này là giai đoạn xây dựng thứ hai của toàn thể kế hoạch giáo dục xã hội và văn hóa thể thao cho trẻ em, các thiếu nữ cũng như người trẻ mà các nữ tu FMA đã lên kế hoạch cách đây cả 5 tới 10 năm. Toàn thể kế hoạch này sẽ bao gồm một nhà trẻ, trường tiểu học, trung học và nhà nội trú cho các trẻ nữ, một nguyện xá mở ra cho vùng được trang bị các dụng cụ thể thao, các xưởng thợ, cũng như các thứ khác nữa, Trung tâm Phụ nữ này sẽ cung cấp cơ hội học nghề cũng như học văn hóa.

Trung tâm này được mở ra nhằm đáp ứng tình trạng bấp bênh mà rất nhiều phụ nữ cũng như giới trẻ đang phải chịu, trung tâm sẽ đào tạo tay nghề chuyên nghiệp trong các lãnh vực như thực phẩm, may mặc, kỹ nghệ thông tin, hay nghệ thuật làm tóc. Kế hoạch này bao gồm các khóa học văn hóa, chuẩn bị nghề nghiệp, giáo dục nhân bản, cách sử dụng thời gian; mục đích chính của trung tâm là đào tạo các trẻ gái cũng như phụ nữ để họ có thể làm việc và từ đó có thể thoát nghèo.

Trung tâm Phụ nữ này đã bắt đầu xây dựng từ tháng 12 năm 2017 và sẽ hoàn thành sau 10 tháng. Kế hoạch này do sự ủng hộ của các cơ quan phi chính phủ Sa-lê-diêng của Tây Ban Nha như “Solidaridad Don Bosco”, “VOLS” và “Jóvenes y Desarrolo”, rồi của Quỹ “MadreSelva”, của FMA, và của cơ quan phi chính của của Áo “Jugend Eine Welt-Don Bosco”, cũng như sự ủng hộ của một số cơ quan xã hội khác.

Cộng đoàn giáo dục mục vụ của Tỉnh dòng “Mẹ Phù Hộ Tây Ban Nha”, của Sa-lê-diêng Don Bosco là những người đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ dự án này, rồi cùng với các Sa-lê-diêng khác ở Burkina Faso, qua chiến dịch “Gieo trồng cơ hội ở Burkina”, dự án này đã thu góp được 50.000 euro.

Tới nay, giai đoạn đầu tiên của dự án đã xây dựng xong tháp nước có đủ khả năng cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống, rồi khóa đào tạo về các kỹ thuật trồng trọt cho hàng trăm phụ nữ trong vùng đã được thực hiện, đặc biệt cho vùng đất này rất khô cằn cần phải tối đa hóa các nguồn lực nhằm có thể bảo đảm chất dinh dưỡng tốt và cần thiết cho các gia đình địa phương.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today