Bề Trên mới của Á Tỉnh Đông Timor

       Valdocco, 24 tháng 6 năm 2022 – Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Cha Bề Trên Cả đã bổ nhiệm Cha Pires Guterres Anacleto là Bề trên của Á Tỉnh Đông Timor trong nhiệm kỳ 6 năm: 2022-2028.
Cha Anaclito năm nay 54 tuổi, 30 năm là tu sĩ Salêdiêng và 21 năm là linh mục. Ngài học Triết học ở Jakarta, Indonesia (1993-1995) và đào luyện chuyên biệt ở Paranaque, Philippines (1998-2001). Năm 2013, Bề Trên đã cử ngài sang Ý học 2 năm tại Đại học Salêdiêng (UPS) để học chuyên ngành Thần học Thiêng Liêng.

       Ở cấp địa phương, ngài đã phục vụ với nhiều trách nhiệm khác nhau (quản lý, Giám đốc các cộng đoàn địa phương, Tập sư) và ở cấp tỉnh, ngài nằm trong Ban cố vấn tỉnh và phụ trách mục vụ ơn gọi. Trước khi được bổ nhiệm làm Bề trên mới, ngài là Giám đốc cộng đoàn Hậu tập viện.

       Á Tỉnh Đông Timor cảm ơn ngài vì ngài đã sẵn sàng vâng theo ý Chúa được thể hiện qua cha Bề Trên Cả và cam kết cộng tác với ngài để làm cho Á Tỉnh phát triển như Don Bosco và các nhà truyền giáo đầu tiên mong muốn.

       Hiện nay, Đông Timor (TLS) là một Á Tỉnh được Thiên Chúa ban ơn cho nhiều ơn gọi và các hội viên trẻ (81 linh mục, 1 phó tế, 15 sư huynh khấn trọn, 25 sinh viên thần học đã khấn trọn, 62 sinh viên đã khấn tạm, 12 sư huynh đã khấn tạm và 15 tập sinh). Á Tỉnh có nhiều công cuộc phục vụ giới trẻ nghèo ở các thành phố, thị xã, và ở nhiều làng quê nghèo với các trường dạy nghề, trường kỹ thuật, nội trú và nhiều giáo xứ, giáo họ. Sự hiện diện và phục vụ của Salêdiêng đối với thanh thiếu niên nghèo và giới bình dân, cả trong giáo dục và phúc âm hóa đã nhận được sự đánh giá cao của xã hội dân sự và Giáo hội. Như đã biết, cựu Giám tỉnh Đông Timor 2015-2016, đã được tấn phong Tổng Giám mục Dili và Đức Giáo hoàng đã nâng ngài lên hàng Hồng y.

       Hiệp thông trong lời cầu nguyện với các hội viên của Đông Timor và các thành viên của Gia đình Salêdiêng, chúng ta cầu nguyện cho Bề trên mới, dưới sự lãnh đạo của ngài, Á Tỉnh sẽ phát triển để kỷ niệm 100 năm sự hiện diện đầu tiên của Dòng Salêdiêng tại Đông Timor (2027) với đông đảo các nhà giáo dục và mục tử Salêdiêng tận tâm và thánh thiện.

Lm Giuse Thịnh Phước SDB (Tổng cố vấn vùng EAO)

Visited 3 times, 1 visit(s) today