Bầu cử Hội Đồng Trung Tâm Mẹ Phù Hộ (Đà Lạt)

Chiều ngày 07.6.2023, Hội Đồng Tỉnh Cộng tác viên tiến hành cuộc bầu cử Hội Đồng Trung tâm Mẹ Phù Hộ, niên khoá 2023-2026 tại Cộng thể Don Rua Đà Lạt. Anh Phêrô Lê Thanh Bảo đã thay mặt Trung tâm chào đón Hội Đồng Tỉnh và giới thiệu 41 hội viên đang sinh hoạt tại trung tâm. Tiếp đến là lời cám ơn ban Hội Đồng Trung tâm niêm khoá 2020-2023. Sự Huynh Luận thay mặt Tỉnh Dòng và Hội Đồng Tỉnh cảm ơn Hội Đồng đã năng động trong việc điều hành trung tâm và có nhiều sáng kiến trong hoạt động phục vụ giới trẻ tại địa phương.

Sau lời cám ơn, Anh chị em bước vào việc bầu cử HĐTT niên khoá mới 2023-2026. Vì con số tham dự không đầy đủ, HĐTT đã hướng dẫn về việc bầu cử, đồng thời hướng dẫn việc bầu cử trực tuyến cho những người vắng mặt. Anh Điều phối cho biết cách đây hơn 1 tháng Trung tâm đã có cuộc bỏ phiếu thăm dò để chọn ra 8 ứng viên được tín nhiệm nhiều nhất để bầu chọn 6 người vào HĐTT. Tại buổi họp, những người tham dự đề cử thêm 1 người.

Sau khi Sư huynh Luận cầu nguyện xin Chúa Thánh thần hiện diện và soi sáng, anh chị em đã viết phiếu bầu cử. Kết quả chỉ sau 1 vòng bầu cử đã có 7 người đạt quá bán, trong đó có 2 người cùng số phiếu nên theo quy chế chọn người lớn tuổi hơn điều hành. Kết quả có 6 người được bầu vào HĐTT nhiệm kỳ 2023-2024:

Danh sách HĐTT Mẹ Phù Hộ Nhiệm kỳ 2023-2026:

  1. Anh Rocô Lê Hữu Phước
  2. Chị Teresa Đinh Thị Mỹ Hường
  3. Chị Maria Teresa Trần Mai Hoa
  4. Chị Teresa Đinh Ngọc Vân
  5. Chị Maria Vũ Thị Nguyệt
  6. Chị Teresa Trần Thị Huyền

Sư huynh Ủy viên HĐT chúc mừng các thành viên vừa trúng cử, mong anh chị em tiếp tục nhiệt thành, hy sinh để Trung tâm Mẹ Phù Hộ có nhưng hoạt động sinh động và thiết thực với giới trẻ.

Bài, ảnh: Hữu Phước- Quốc Anh

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today