Ba Thôn: Cha Giám Tỉnh gặp gỡ Cộng tác viên của Trung tâm Phanxicô Salê

Vào lúc 19 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2018, tại Trung tâm Phanxicô Salê, toàn thể anh chị em Cộng tác viên (CTV) đã có buổi gặp gỡ với cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang, nhân dịp ngài kinh lý tại Cộng thể Ba Thôn – Quận 12. Hiện diện trong buổi gặp gỡ gồm có cha Phêrô Nguyễn Văn Phúc – Giám đốc Cộng thể, cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Ủy viên Trung tâm, cùng với 35 anh chị em hội viên và ứng sinh.

Mở đầu, cha Giám đốc giới thiệu và nêu lý do cha Giám tỉnh kinh lý tại Cộng thể, và xin cha chúc lành cho anh chị em Cộng tác viên. Tiếp đến, anh Antôn Nguyễn Ngọc Thành – Điều phối viên đã báo cáo sơ lược các hoạt động của Trung tâm, nêu lên những ưu – khuyết điểm và điều thao thức: “Làm sao để Giáo xứ mang đậm nét Salêdiêng hơn nữa? Làm thế nào để vừa phục vụ cho Giáo xứ, vừa cho những trẻ em cơ nhỡ?”.

Sau khi nghe báo cáo, cha Giám tỉnh ước mong những sinh hoạt tại Trung tâm được tiếp tục lớn lên và ngày càng gia tăng tại Giáo xứ, cha chia sẻ thêm về ý nghĩa ơn gọi của CTV dựa trên những câu hỏi được đặt ra từ những anh chị em hội viên và ứng sinh, cha nhấn mạnh: “Yếu tố đến với Don Bosco để phục vụ giới trẻ chính là CÕI LÒNG”, qua những ý tưởng sau:

1- Ơn gọi CTV Salêdiêng, nghĩa là những người Salêdiêng ở giữa đời. Don Bosco muốn những người CTV là những người cộng sự viên, những người đồng hành trong sứ mệnh với ngài ở giữa đời, đó chính là con đường nên thánh của CTV, đây là ơn gọi chứ không phải là một Hiệp hội đạo đức. Vì vậy mỗi người CTV phải đi vào chiều sâu trong hành trình nên thánh, phải kết hợp với Chúa trong việc thực hiện sứ mệnh này, phải hiểu biết và yêu mến ngài thì mới thực hiện được ơn gọi trở thành cộng tác viên của Don Bosco, cha dẫn dắt qua hình ảnh mẹ Margarita, người CTV đầu tiên của Salêdiêng.

2- Hãy xây dựng Trung tâm thành 1 gia đình. Đây là bầu khí chứng tá khó nhất, nên tất cả các sinh hoạt của người Cộng tác viên cần được diễn ra trong tinh thần gia đình và hiệp thông với nhau. Thế nên, muốn biết Don Bosco thế nào, một nhà Salêdiêng ra sao, cứ nhìn vào tinh thần gia đình. Vì vậy, mỗi người Cộng tác viên trước hết được mời gọi sống tình gia đình, xem nhau như gia đình và xây dựng cho nhau, qua đó sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi đến và liên kết với nhau, san sẻ cho nhau ngay trong gia đình, tới bất cứ ai mình đến. Trong tinh thần gia đình sẽ có tình thương mến, tương thân tương ái, cùng đón nhận nhau, đồng hành hiệp nhất với nhau, tất cả mọi sự nối kết chúng ta lại để thực hiện sứ mệnh của mình.   

3- Thực hiện ơn gọi trong một sứ mạng mà Don Bosco đã trao phó cho chúng ta chính là “Trực tiếp yêu thương và phục vụ giới trẻ”. Cha dẫn chứng lời cha Bề Trên Cả nhắc nhở mỗi người rằng: “Giới trẻ là chủ nhân của chúng ta và những người con của Don Bosco phải là đầy tớ của họ”. Trong sứ mệnh Salêdiêng, người trẻ sẽ giúp chúng ta nên thánh. Sứ mệnh này phục vụ bằng con đường giáo dục. Ngài nêu ra các chiều kích giáo dục như sau:

– Giáo dục tri thức: vấn đề học hành của trẻ.
– Giáo dục nhân bản: Làm sao để giúp đào tạo các em nên người, bởi vì chúng ta không thể làm thánh nếu chưa là một người có nhân cách tốt.
– Giáo dục đạo đức và luân lý.
– Người CTV phải là những người cộng sự viên để giới thiệu và nói về Chúa Kitô với người trẻ. Phải làm sao để đưa Chúa Kitô đến với người trẻ và đưa người trẻ đến với Chúa Kitô. Cha mong muốn mọi người hãy quan tâm đặc biệt tới những trẻ địa phương tại Trung tâm, và mời gọi những CTV phải tự lực và tự chủ hơn trong mọi hoạt động của Trung tâm.

Buổi gặp gỡ với cha Giám tỉnh và CTV tại Trung tâm Phanxicô Salê được khép lại với lời chia sẻ của cha Gioan Nguyễn Văn Ty – Ủy viên của Trung tâm. Qua việc hình thành “Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ” tại địa phương, ngài mời gọi mọi người hãy ý thức chung tay hành động trong việc tạo một sân chơi lành mạnh cho người trẻ, nhờ đó sẽ trở nên gần gũi hơn với người trẻ. Cha Giám tỉnh mong rằng, trong lần kinh lý tới tại Trung tâm, cha Giám tỉnh sẽ thấy được sự tích cực và việc hình thành “Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ” được lớn dần lên qua sự nâng đỡ của tất cả mọi người vào trong cộng đoàn.

Mai Thùy, CTV TT Phanxicô Salê


Visited 3 times, 1 visit(s) today