Trình bày Hoa Thiêng 2018 của Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime

TRÌNH BÀY HOA THIÊNG ‘2018

 

«Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy” (Ga 4,15)
CHÚNG TA HÃY VUN TRỒNG NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH

 

Rome, 16 July 2017
Lễ Đức Mẹ Núi Carmelô

Tóm tắt: Bản tóm lược những điều mà Hoa thiêng trình bày trước khi Hoa thiêng sẽ được công bố vào cuối năm nay. Tôi nói rõ đây không phải là bài bình giải về Hoa thiêng 2018; tôi giới hạn vào việc đưa ra một vài gợi ý mà thôi.

Câu tổng hợp của Hoa thiêng tương ứng với lời xin chân thành mà người phụ nữ Samari nói với Đức Giêsu ở bên giếng Giacóp. Khi gặp gỡ ngài, người phụ nữ cảm thấy mình được lắng nghe, được kính trọng và trân trọng; và vì thế, trong tâm hồn chỉ cảm thấy buộc phải xin một điều gì thậm chí còn quí báu hơn: “Thưa ngài, xin cho tôi thứ nước đó” (nước hằng sống mà ngài vừa nói đến).

Theo đề tài chính của đoạn Tin mừng này, chúng ta sẽ chỉ ra, trong bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới (“Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”), tầm quan trọng cho tất cả Gia đình Salêdiêng và cho sứ mệnh của chúng ta trong thế giới, về việc vun trồng nghệ thuật lắng nghe và đồng hành, với những điều kiện cần được đảm bảo, những đòi hỏi và sự phục vụ vốn can dự đến khi lắng nghe và đồng hành, trong tiến trình phát triển Kitô hữu và ơn gọi của cá nhân mình.

Visited 35 times, 1 visit(s) today