Tòa Thánh xác nhận tình trạng lịch sử của thành thánh Giêrusalem, thủ đô tinh thần của các Tín hữu

Quan sát viên của Toà Thánh đến Liên Hợp Quốc kêu gọi duy trì hiện trạng của Giêrusalem, ngài lưu ý rằng, thành phố Giêrusalem là “thủ đô tinh thần” của hàng triệu tín hữu từ ba tôn giáo độc thần phải được tôn trọng và bảo đảm.

Các lời dẫn giải đã được đưa ra trong một bài phát biểu vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, trong Cuộc họp thứ 37 của Phiên họp Đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, được kêu gọi để giải quyết tình hình tại Giêrusalem.

Tòa Thánh kêu gọi đối thoại hướng tới một giải pháp hoà bình và tôn trọng bản chất của Giêrusalem, phù hợp với các Nghị quyết thích đáng của Liên Hiệp Quốc.

Sau đây là các tuyên bố:

Tuyên bố của Phái đoàn Tòa Thánh

Cuộc họp thứ 37 của Phiên họp Đặc biệt Khẩn cấp lần thứ 10

của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

ngày 21 tháng 12 năm 2017

Thưa ngài chủ tịch,

Phái đoàn của Tòa Thánh muốn bày tỏ sự đánh giá cao đối với các quốc gia thành viên về cam kết của họ trong việc ngăn chặn các vòng bạo lực mới và thúc đẩy đối thoại và đàm phán giữa người Israel và Palestine về tiến trình hòa bình và vấn đề Giêrusalem. Đồng thời, nó muốn nhắc lại nghĩa vụ của tất cả các quốc gia là hãy tôn trọng hiện trạng lịch sử của Thành Thánh, phù hợp với các Nghị quyết thích đáng của LHQ.

Căn tính độc nhất của Giêrusalem, có lợi ích phổ quát, bao gồm bản chất của nó như là một Thành Thánh, thiêng liêng nhất đối với ba tôn giáo độc thần và là biểu tượng cho hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới xem đó như là “thủ đô tinh thần” của họ. Ý nghĩa của nó vượt xa vấn đề biên giới, và thực tế này cần được coi là ưu tiên trong mọi cuộc đàm phán để có một giải pháp chính trị.

Tòa Thánh kêu gọi giải quyết hòa bình để tôn trọng bản chất của Giêrusalem, tính thiêng liêng và giá trị phổ quát của nó và cần nhắc lại rằng, chỉ có một tình trạng được quốc tế bảo đảm mới có thể duy trì đặc tính độc đáo của nó và đảm bảo cho cuộc đối thoại và hòa giải để có hòa bình trong khu vực.

Xin cảm ơn ngài chủ tịch.

Bản quyền © 2017 Quan sát viên của Toà thánh tại Liên Hiệp Quốc, không được phép sao lưu.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today