Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân gửi các bạn trẻ Tình nguyện viên đi làm việc truyền giáo tại Cambodia

(Cebu, Philippines – 05.02.2018) – Vào ngày lễ Don Bosco 31/01 vừa qua, chúng tôi đã cử hành nghi thức sai đi cùng với việc lãnh nhận Thánh giá truyền giáo để gửi 6  bạn trẻ thiện nguyện từ 21 đến 22 tuổi, đến làm việc tại Cambodia. Nghi thức diễn ra tại nhà tỉnh Don Bosco của tỉnh dòng. Các bạn sẽ đến làm việc thiện nguyện tại trường Kỹ thuật Don Bosco ở Phnom Penh trong 6 tháng. Duy nhất có 1 bạn chỉ xin đi làm việc trong một tháng.

Cha Giám tỉnh Godofredo Atienza chủ sự Thánh lễ và nghi thức sai đi. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Arvin Abatayo, Ủy viên truyền giáo của tỉnh dòng và Cha Eugenio Maglasang, Bề Trên phụ tỉnh Pakistan. Cha Giám tỉnh nhắc lại rằng, ngày xưa Don Bosco cũng sai các bạn trẻ đi làm việc truyền giáo giống như thế. Ngài cũng hy vọng trong tương lai, các bạn còn đến làm việc tại các quốc gia khác xa xôi hơn nữa như ở Phi Châu, ở đảo Samoa, ở Trung Hoa,v…v… Cha Giám tỉnh cũng gợi lại Hoa Thiêng 2018 của Cha Bề Trên Cả, để các bạn trẻ thiện nguyện đi làm việc truyền giáo biết cách vun trồng nghệ thuật lắng nghe và đồng hành với các bạn trẻ khác.

Bài viết của Cha Arvin Abatayo, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 5 times, 1 visit(s) today