Thứ Tư sau Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A

LÀM ĂN SINH LỢI
Lc 19,11-28

Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.”

“Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. Rồi người thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ! Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén. Họ thưa ông: “Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!” – “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.”

Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu, tiến lên Giêrusalem.

SUY NIỆM

Brian, một người bạn tốt của tôi, ông là người luôn có khả năng nhận ra những cơ hội để yêu thương cách dễ dàng. Ông đã theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Notre Dame, trong khi tôi vẫn còn là một sinh viên đại học. Khi tôi làm trọng tài cho một giải đấu bóng rổ thanh thiếu niên Công giáo tại địa phương, tôi đã hỏi Brian, nếu có thời gian, anh giúp tôi làm trọng tài nhé, và ông đã trả lời là có. Hai năm sau, ông lại tiếp tục đồng ý một lần nữa khi được yêu cầu phối hợp lịch trình với các trọng tài. Ông ấy vẫn nói có cho đến khi ông ấy điều hành toàn bộ giải đấu, từ những cuộc thi đấu đầy thử thách đến giờ nghỉ giải lao. Gương sáng này như là điển hình trong cuộc đời của ông – từ lúc ông như nhà truyền giáo đi rao giảng đến vị trí hiện tại của ông là hiệu trưởng. Bằng cách tự nguyện trong việc trao ban tình yêu và những cơ hội của mình, ông đã làm cho tình yêu mỗi lúc được tăng triển và tràn ngập.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu được ví như một người quý tộc đang thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Những nén vàng mà ngài cung cấp cho những người đầy tớ chính là những khoản đầu tư vào vương quốc này: cơ hội để yêu thương. Những ai biết sử dụng nén vàng của họ sẽ được chào đón vào vương quốc. Ngược lại, những người không biết cách sử dụng dù với bất cứ lý do nào như: sợ hãi, lười biếng, ích kỷ hay bận rộn, đều làm đánh mất chính bản thân và người khác cơ hội để yêu thương, và do đó không phù hợp với vương quốc của tình yêu.

Ngày nay, cơ hội để yêu thương sẽ được thực hiện theo cách của chúng ta. Khi chúng ta tìm gặp được nó, hãy nhớ lời của Chúa Giêsu trong tâm trí: “Đối với tất cả những ai có, sẽ có nhiều hơn, nhưng từ những người không có gì, ngay cả những gì họ có sẽ bị lấy đi”.

Jeff Ulrich ’13
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 10 times, 1 visit(s) today