Thứ Năm sau Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

LỄ THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Mt 9,9-13

Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SUY NIỆM

Đây là một trong những đoạn văn sâu sắc được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng nó lại trôi qua như là không có gì đáng kể đối với nhiều người trong chúng ta.

Chúng ta không cảm thấy ngạc nhiên khi Matthêu đi theo Chúa Giêsu vì chúng ta biết rằng, Matthêu là một trong những tông đồ vĩ đại nhất trong lịch sử Kitô giáo. Nhưng khi suy gẫm cách sâu xa, chúng ta có thể thấy rằng khi Chúa Giêsu gặp Matthêu, ông không phải là một tông đồ, ông chỉ là một người bình thường đang cố gắng kiếm sống như bao kẻ thu thuế khác. Tuy nhiên, cuộc đời của ông đã trải qua một biến cố mà chúng ta có thể nói, nó đã làm thay đổi chính cuộc đời của ông: Đức Giêsu đã đến với Matthêu! Chúa Giêsu không chỉ nói chuyện với Matthêu, nhưng ngài đã ra dấu gọi ông: “Hãy theo Ta”.

Matthêu có thể từ chối. Bởi ông đã từng sống với những người thu thuế khác mà không có bất cứ rắc rối nào xảy đến cho họ. Chúa Giêsu sẽ cầu chúc cho Matthêu mọi sự tốt lành để tiếp tục đi trên con đường của ông.

Tuy nhiên, Matthêu đã làm một hành động đầy cảm hứng và bất ngờ: Ông đã đứng dậy. Chúa Giêsu nói, “Hãy theo Ta” , và Matthêu đã đứng dậy và theo Ngài.

Matthêu rồi sẽ như thế nào, khi từ một chàng trai bình thường trở thành thánh nhân, vị tông đồ của Chúa Giêsu?

Matthêu đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu. Dẫu đây là một hành vi giản dị, nhưng nó đã định hình nên con người và số phận của cuộc đời ông.

Sức mạnh đích thực của đoạn Tin Mừng này nằm ở chính biến cố này, Chúa Giêsu quy tụ mỗi người chúng ta, không phải một cách chung chung, nhưng là từng cá nhân cụ thể. Trong khoảnh khắc đó, Chúa Giêsu ở với chúng ta và kêu gọi chúng ta: “Hãy theo Tôi”. Nhưng nhiều khi chúng ta vẫn từ chối.

Chỉ cần suy nghĩ về điều này: Chính Đức Giêsu, Ngài là Đấng Kitô đã chết trên Thập giá, vẫn đang ở với mỗi người chúng ta nơi đây. Ngài không hiện diện với chúng ta theo nghĩa triết học siêu hình, giống như không khí mà chúng ta không thể nhìn thấy, mà vẫn thở được. Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta và ngài đang mời gọi chúng ta theo Ngài.

Noi gương Thánh Matthêu, việc phải làm của tất cả chúng ta là quyết tâm đứng dậy, và Chúa Giêsu sẽ chăm sóc phần còn lại cho chúng ta. Vua muôn vua đang mời gọi chúng ta đến bàn tiệc của ngài ngay trong giây phút này. Chúng ta còn chần chờ để làm gì?

Ralph Dobson ’84
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


 

Visited 8 times, 1 visit(s) today