Thứ Hai sau Chúa Nhật 28 Thường Niên

TÌM KIẾM DẤU LẠ
Lc 11,29-32

Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”

SUY NIỆM

Một cậu bé sau khi học giáo lý vào ngày Chúa Nhật, đã kể lại cho bố mẹ nghe những gì cậu đã được học trong ngày đó, cậu kể về chuyện giữa “Chúa Giêsu và cá voi”.

Bố mẹ của cậu nhìn nhau suy nghĩ và tự hỏi, “Sao chúng tôi lại không nhớ câu chuyện này nhỉ? Chúa Giêsu có bao giờ nói đến cá voi trong Tin mừng đâu.”

“Honey, con muốn nói đến Giôna và cá voi đúng không?”

Cậu bé chắc chắn và lặp lại, Jesus and the lady and the WAY-EL. Sau khi suy nghĩ thêm – và một cuộc gọi đến giáo viên của trường dạy Giáo lý – họ nhận ra đó là câu chuyện về Chúa Giêsu tại W-E-L-L. Giọng miền Nam đáng yêu lại được phát ra!

Tuy nhiên, cậu bé khôn ngoan trong câu chuyện này lại phù hợp với mục tiêu của Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu so sánh ngài với Giôna, vị tiên tri ương ngạch, người đã khám phá ra một cách khó khăn những gì xảy ra với ông khi ông cố gắng chạy trốn khỏi kế hoạch của Thiên Chúa dành cho ông. Giôna đã bị nuốt bởi cá voi, trải qua ba ngày trong bụng cá, và trở về đất liền để thay đổi dân thành Ninivê.

Giôna là dấu hiệu Chúa Giêsu dành cho “thế hệ gian ác” trong Tin mừng này. Nhưng trong một lối giải thích khác của câu chuyện cũng cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu sẽ bị nuốt bởi cái chết, sẽ ở lại trong ngôi mộ ba ngày, và ngài trở lại để làm thầy dạy của mọi dân tộc.

Câu chuyện Chúa Giêsu chinh phục “con cá voi” của cái chết lớn hơn nhiều so với Giôna, Salômôn, hay bất kỳ câu chuyện nào khác. Đó là câu chuyện vĩ đại nhất, câu chuyện quan trọng nhất của đức tin chúng ta. Chúa Giêsu đã đáp lại đám đông và yêu cầu của chúng ta về một dấu lạ với một câu chuyện về “con cá voi” mà chúng ta đã từng biết.

Duncan Campbell ’15
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today