Thứ Hai sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

TỪ PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG TÂY
Mt 8, 5-11

Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Ði!”, là nó đi, bảo người kia: “Ðến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm”. Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời.”

SUY NIỆM

“Lạy Chúa, con không xứng đáng để ngài vào nhà con…”

Mỗi Chúa Nhật, chúng ta thốt lên những lời này trước mặt Chúa sau việc dâng hiến trong Thánh lễ. Có lẽ, những lời này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những kẻ tội lỗi; ngoài ra, điều đó còn nhắc nhở chúng ta về sự hoàn hảo vô biên của Chúa Kitô. Tuy nhiên, khi suy ngẫm điều đó trong bối cảnh của đoạn Tin mừng hôm nay, có lẽ nó nên khiêm nhường hơn khi tất cả chúng ta đều bình đẳng trong con mắt của Chúa Kitô.

Trong Tin mừng hôm nay, một người có quyền và địa vị cao đã hạ mình trước mặt Đức Kitô. Ông ta có thẩm quyền chỉ huy những người lính và nô lệ, và họ sẽ tuân theo lệnh của ông. Sự khiêm tốn có thể không đến với anh ta một cách dễ dàng, đặc biệt khi nói chuyện với một ông thợ mộc hèn mọn từ Nadarét. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng ông không xứng đáng để đón Chúa Giêsu vào nhà ông. Ông hiểu rằng tình trạng của ông rất mờ nhạt trước vinh quang của Đức Kitô, nhưng ông lại tin rằng dù sao Đức Kitô cũng sẽ cung cấp cho ông.

Tất cả chúng ta cũng có thẩm quyền trong một số khía cạnh của cuộc sống của chúng tôi. Tại nơi làm việc, trường học, hoặc một nơi nào đó trong cộng đồng của chúng ta, chúng ta có thể có quyền lực đối với những người khác. Cho dù chúng ta là Giám đốc điều hành, Chủ tịch, các nhà quản lý, hoặc các huấn luyện viên, tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được chia sẻ như nhau trong tình yêu của Chúa Kitô. Vì vậy, khi chúng ta chuẩn bị đón nhận Chúa của chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có thể để tất cả sự hoài nghi và hư không ở ngoài, khiêm tốn thừa nhận rằng, nhu cầu của chúng ta đối với Chúa Kitô vượt qua tất cả địa vị thế gian.

Như Viên Đại Đội Trưởng với niềm tin mãnh liệt, chúng ta có thể mở lòng ra với tình yêu của Chúa Kitô, mặc dù chúng ta không xứng đáng để Ngài vào dưới mái nhà của chúng ta.

John Shaft ’15, ’18 J.D.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today