Thư Bề Trên Cả gửi các Hội viên Salêdiêng Việt Nam sau đợt Kinh lý năm 2017

TU HỘI THÁNH PHANXICÔ SALÊ
Nhà Trung Ương Salêdiêng
Via della Pisana 1111
00163 Roma

Cha Bề Trên Cả
Prot. 17/0281
Roma, ngày 24 tháng 7 năm 2017

Gởi: Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang
và các Hội viên
Tỉnh dòng Thánh Gioan Bosco Việt Nam – Mông Cổ

Các hội viên thân mến,

Xin anh em nhận lấy những lời cầu chúc chân thành và yêu thương của cá nhân cha. Mới chỉ một ít tháng sau chuyến thăm viếng nhằm sinh động tỉnh dòng Việt nam, vào tháng 2 năm 2017 vừa qua, và gần một năm sau chuyến thăm viếng lịch sử của Bề Trên Cả tại Phụ tỉnh Mông Cổ, tháng 10 năm 2016, cha vui sướng giữ mãi những hạnh ngộ tuyệt vời này.

Trong những ngày qua, Ban Tổng Cố Vấn đã học hỏi bản tường trình về cuộc Kinh lý Ngoại thường trong Tỉnh dòng của anh em, mà cha Vaclav Klement đã thực hiện nhân danh cha. Nhân dịp này, cha cám ơn tất cả anh em đã làm cho cuộc kinh lý ấy mang lại hoa trái phong phú. Cuộc Kinh lý là một thời khắc hiệp thông đặc biệt với anh em. Nó đưa chúng tôi lại gần hơn với nỗ lực của anh em trong việc thực thi sứ mệnh Salêdiêng. Lá thư này sẽ giúp chúng tôi đồng hành với cộng thể tỉnh của anh em một cách tập trung hơn trong những năm tới!

Cùng với anh em chúng tôi tạ ơn Chúa, vì anh em làm chứng cho những điều vĩ đại trong cộng thể Tỉnh vào một thời kỳ mà xã hội, chính trị và văn hoá tại Việt nam và Mongolia biến đổi sâu xa. Trước tiên, chúng tôi tạ ơn vì anh em yêu mến Don Bosco thật nhiều. Tỉnh dòng anh em đang tăng trưởng khi hiệp lực với hành trình của toàn Tu hội. Sau cuộc kinh lý của mỗi Cộng thể địa phương, bức tranh thánh, được khởi hứng từ Kinh thánh mà TTN27 đã chọn:“Đức Giêsu, Cây Nho Thật”(Ga 15:1-11), ở lại giữa anh em để biểu lộ cách rõ ràng và khả giác rằng, chúng ta cùng nhau bước đi như một Tu hội;bức tranh thánh đó sẽ tiếp tục khởi hứng cho anh em.

Chúng tôi một cách đặc biệt trân trọng những nét sau đây của đời sống chứng tá và sứ mệnh của anh em:

* Sức sinh động và tăng trưởng liên tục của ơn gọi thánh hiến Salêdiêng, sự thâm tín sâu xa về sự cần thiết của ơn gọi Salêdiêng sư huynh và sự tăng trưởng liên tục về phẩm chất của các Salêdiêng sư huynh.

* Sự sinh động và cai quản cách rõ ràng và toàn diện của Giám tỉnh và ban cố vấn ngài, với tiêu điểm nhắm vào việc tăng trưởng não trạng kế hoạch cũng như tăng trưởng đoàn sủng trong mọi lãnh vực và cộng thể, với những cố gắng toàn tâm toàn lực,cũng như sự đào luyện nhất quán và hữu hiệu của những ban ngành trong Tỉnh dòng.

* Trung thành với việc cầu nguyện cộng thể, phụng vụ được sinh động tốt đẹp; có sự tăng trưởng trong linh hướng, tăng trưởng trong tính kiên định của cộng thể, trong tình huynh đệ, hoạch định và rộng mở đối với các tình nguyện viên người đời.

* Đào luyện ban đầu đang tăng trưởng về phẩm chất theo một kế hoạch rõ ràng, những đòi hỏi của đoàn sủng và sự hiệp lực giữa tất cả các giai đoạn của đào luyện ban đầu, khởi từ giai đoạn tiền tập gồm 2 năm.

* Sự tăng trưởng văn hoá giáo dục trong nhiều công cuộc: những trung tâm huấn nghệ, Nguyện xá, mục vụ giới trẻ cho di dân, truyền giáo trong nước cho những anh chị em thiểu số, và khởi đầu Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM).

* Rất nhiều nỗ lực để chuyển dịch các nguồn liệu Salêdiêng, các chất liệu Salêdiêng và các thông tin của Tu hội, cũng như các hội viên trẻ thăng tiến thấy rõ trong việc sử dụng tiếng Anh cách thành thạo.

* Sự phân định liên tục và sai gởi các vị truyền giáo ad Gentes đi các nước, cũng như những nhà truyền giáo trong nước đến miền Bắc Việt nam và vùng Cao Nguyên cho những sắc dân thiểu số.

* Sự tăng trưởng nhất quán về lãnh vực truyền thông xã hội: thành quả, thông tin và đào tạo.

* Sự tăng trưởng đều đặn của các nhóm Gia đình Salêdiêng: Cộng tác viên Salêdiêng, Chí Nguyện Don Bosco và Cựu học sinh Don Bosco.

* Lối tiếp cận chuyên nghiệp trong lãnh vực kinh tế (kế toán, dự trù ngân sách, kiểm toán), khởi động lại văn phòng phát triển kế hoạch của Tỉnh(PDO), chuyển động rõ ràng hướng tới tự lực cánh sinh của Tỉnh dòng.

* Sự tăng trưởng vững bền và được sinh động tốt đẹp trong đời sống và sứ mệnh của Phụ tỉnh Mông Cổ.

Vị Kinh lược cũng chia sẻ những thành quả về câu hỏi chính yếu được ngỏ cho từng người anh em trong cuộc đối thoại thân tình và những buổi hợp mặt khác nhau: “Điều gì làm cho anh em tràn đầy vui tươi?” Cha mong muốn rằng câu hỏi này liên tục được tra vấn giữa anh em. Bằng cách này, từng người sẽ tăng trưởng, ngày một chân chính hơn, như chứng nhân cho Niềm vui của Tin Mừng (x. Tông huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô)!

Hơn nữa, cha Vaclav đã để lại những khuyến dụ cụ thể trong mỗi cộng thể. Ngài cũng chia sẻ những định hướng chính xác với các Giám đốc, các ban ngành và Ban cố vấn Tỉnh. Tất cả những khuyến dụ này là những điều đầu tiên ta phải xem xétkỹ hầu cuộc Kinh Lý có thể mang lại nhiều hoa quả ở bình diện cá nhân, địa phương và Tỉnh dòng.

Bản Tường trình cũng nêu bật một số thách đố đang đợi ta đáp trả thích đáng. Chính vì thế, Ban Tổng Cố Vấn đã suy tư sâu xa hơn về một số điểm ưu tiên đã được đề ra trong những định hướng của vị Kinh Lược Ngoại Thường. Nhiều thách đố này được đâm rễ trong hiện trạng xã hội, kinh tế và giới trẻ, đang biến động nhanh chóng ở Việt nam và Mongolia. Lời đáp trả đầu tiên là phải bùng lên việc liên tục chia sẻ những suy tư, phân định và cùng nhau tìm kiếm những lối đường đi tới. Những chọn lựa lớn lao của TTN27 và lời mời gọi phải hoán cải về truyền giáo, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nêu lên, khởi hứng cho những ưu tiên sau đây:

1. Sự hoán cải cá nhân làm chúng ta đâm rễ sâu hơn trong Chúa

Chúng ta nhìn nhận rằng tương lai của GH Công giáo tại VN và Mongolia tuỳ thuộc nhiều vào chứng từ vui tươi của những vị truyền giáo, như là những môn đệ gắn chặt tình yêu với Đức Giêsu Kitô. Để dìm sâu đời sống của anh em trong Thần Khí, cha mời gọi anh em:

* Làm cho việc cộng thể năng đọc Lời Chúa với tâm tình cầu nguyện, Lectio Divina, thành một thời điểm chia sẻ sâu xa và bình thản giữa các hội viên, để đào sâu đức tin và ơn gọi Salêdiêng chúng ta.

* Cổ xuý sự tăng trưởng thiêng liêng của tất cả các hội viên bằng sự đồng hành thiêng liêng ở bình diện cộng thể và cá nhân. Đào tạo những người hướng dẫn đào luyện và giám đốc thành những nhà linh hướng, điều này cần phải trở thành một cam kết ưu tiên theo một kế hoạch lâu dài.

* Dành một chỗ nổi bật hơn trong cầu nguyện cộng thể cho giới trẻ và những vấn đề thực sự của họ, với những lời cầu xin cụ thể cho những nhu cầu của họ. Hãy để cho người trẻ tham gia vào giờ cầu nguyện cộng thể,hoặc để những người Salêdiêng tham gia vào thời gian cầu nguyện của các nhóm giới trẻ.

* Dành đủ thời gian, như những cá nhân lẫn như cộng thể địa phương và tỉnh dòng, cho việc đọc sách, cho suy tư mục vụ, và cho việc lượng giá đời sống và sứ mệnh chúng ta. Bằng cách này, chúng ta đảm bảo cá nhân được tăng trưởng,và sự mệnh chúng ta được định hướng rõ ràng.

* Biết đối diện với tác động của chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa duy vật của một thể chế xã hội cộng sản tại Việt Nam và Mongolia, trên lối sống đời sống thánh hiến của chúng ta, với một thái độ tỉnh thức, nghiêm chỉnh duyệt xét đời sống khó nghèo và có phong thái sống trong sáng, rộng mở.

2. Sự hoán cải huynh đệ giúp chúng ta cùng nhau tăng trưởng như những anh em

Chúng ta nhìn nhận rằng, tinh thần gia đình trong các cộng thể chúng ta là một chứng tá quan trọng nhất cho dân chúng sống quanh ta, và là sự hấp dẫn nhất đưa người trẻ tới ơn gọi Salêdiêng. TTN27 kêu gọi chúng ta có kinh nghiệm đời sống huynh đệ như tại Valdocco. Cha mời anh em làm cho tình huynh đệ của chúng ta tăng trưởng, như một lời ngôn sứ hùng hồn bằng việc:

* Làm cho Lá thư từ Roma của Don Bosco, tháng Năm năm 1884,liên tục khởi hứng anh em tăng trưởng việc sống Hệ thống Dự phòng trước hết trong cộng thể Salêdiêng. Nó sẽ giúp chúng ta cổ xuý tinh thần gia đình và tăng trưởng trong mối tương giao hỗ tương sâu đậm hơn giữa các hội viên;

* Cổ xuý văn hoá cộng thể qua việc cùng sống và làm việc với nhau. Hãy cổ xuý lối thiêng hiệp thông, sứ mệnh được trao cho cộng thể (HL 44) nhờ việc chia sẻ huynh đệ. Hãy cố gắng làm cho các hội viên đều can dự vào sứ mệnh “của mình” trong tinh thần đồng trách nhiệm (HL 49);

* Cổ xuý văn hoá của sự chia sẻ huynh đệ bất chấp hố ngăn cách thế hệ hay sự vị nể. Văn hoá này tăng trưởng với những bước bé nhỏ khi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, sửa lỗi huynh đệ cách tử tế,và khi anh em trân trọng sự đóng góp của từng người vào đời sống huynh đệ và sứ mệnh chung;

* Đầu tư bất kỳ phương tiện nào có thể được vào việc đào tạo các giám đốc và thế hệ trẻ hơn, gồm các linh mục như những người hướng dẫn thiêng liêng và mục vụ, như những người đào tạo của giới trẻ, những đối tác người đời vì sứ mệnh và những nhóm Gia đình Salêdiêng (Cộng tác viên Salêdiêng, Cựu học sinh Don Bosco và ADMA);

* Hãy mở rộng cộng thể anh em hơn cho giới trẻ và người đời, và đừng tiếc bất kỳ nỗ lực nào để không chỉ làm việc giới trẻ mà còn VỚI giới trẻ, với một sự can dự tiệm tiến vào các trách nhiệm giáo dục – mục vụ.

3. Sự hoán cải mục vụ biển đổi chúng ta thành những tôi tớ tốt lành của giới trẻ

Từ thời của những vị truyền giáo đầu tiên cho đến nay, trong tất cả các cộng thể của anh em, Chúa trao phó cho chúng ta nhiều người trẻ. Đối với từng người trong chúng, ta phải làm chứng và công bố Tình yêu Thiên Chúa, và thiết lập một mối tương giao cá nhân mang tính giáo dục và mục vụ với giới trẻ, cách riêng với những em nghèo khổ nhất. Để đạt tới cách riêng giới trẻ nghèo khổ, “những người trẻ sẽ cứu chúng ta”, cha mời gọi anh em:

* Đặt giới trẻ nghèo khổ, việc giáo dục đức tin của những trẻ thành niên ở tận cõi lòng anh em, trong sự hiệp lực với tất cả các lãnh vực cộng thể; hãy tiếp tục vươn tới giới trẻ nghèo khổ trong lãnh địa giáo xứ, theo những nhu cầu của họ (di dân, những thiếu niên bỏ học, thiếu niên gặp nguy hiểm, nghiện ngập, thất nghiệp);

* Cổ xuý văn hoá giáo dục Salêdiêng trong tất cả các cộng thể và công cuộc Salêdiêng, với một sự hiện diện tích cực của TẤT CẢ các Salêdiêng như những “HỘ TRỰC VIÊN”, sống Hệ thống Dự phòng của Don Bosco như phong thái sống của mình, và kiến tạo một kinh nghiệm NGUYỆN XÁ hay TRUNG TÂM TRẺ trong tất cả mọi giáo xứ của anh em;

* Cổ xuý kinh nghiệm nhóm giới trẻ trong tất cả công cuộc chúng ta, hầu làm cho người trẻ dễ dàng hơn can dự vào sứ mệnh Salêdiêng, với việc tiệm tiến xây dựng Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM), và khởi sự hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng trẻ và Cựu học sinh trẻ của Don Bosco;

* Hãy đầu tư đầy đủ thời giờ và năng lực vào việc đào luyện tất cả các Salêdiêng và những đối tác người đời cho sứ mệnh, theo “Cẩm nang Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng”;

* Theo dõi chuyển động của Tỉnh dòng trong não trạng kế hoạch, với sự đồng hành sinh động nhất quán vốn khởi đầu từ sự hiệp thông các tâm hồn và tăng trưởng trong sự tin tưởng hỗ tương.

Trên đây là ba lời mời gọi lớn của TTN27. Chúng ta được mời gọi để thuộc về Thiên Chúa hơn, thuộc về anh em hội viên hơn, và thuộc về giới trẻ hơn. Chỉ bằng cách này chúng ta sẽ tăng trưởng trong căn tính ơn gọi Salêdiêng của chúng ta.

4. Cảm thức thuộc về cộng thể Tỉnh

Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sức sinh động và sự tăng trưởng ơn gọi của hơn 300 Salêdiêng tại Việt Nam-Mongolia và 100 vị truyền giáo ad gentes hiện nay. Tương lai của đoàn sủng chúng ta và sự sinh động hữu hiệu Tỉnh dòng đòi phải làm việc kiên nhẫn, song có tiêu điểm rõ ràng và được theo dõi. Trong thời khắc lịch sử đặc biệt này của Tỉnh dòng anh em, cha mời gọi anh em tăng trưởng trong cảm thức thuộc về một cộng thể Tỉnh bằng cách:

* Cổ xuý tất cả các hội viên có não trạng và thái độ đồng trách nhiệm đối với sự tăng trưởng của toàn cộng thể tỉnh (tôi có thể đóng góp thế nào?), làm cho sự tin tưởng và sự đồng hành cá nhân của các giám đốc qua Giám tỉnh và của các hội viên qua các giám đốc của họ được tăng trưởng;

* Làm cho những phương tiện thông thường của Tỉnh dòng thành những khí cụ hữu hiệu để làm tăng trưởng trong sự hiệp thông và chia sẻ giữa các hội viên: Niên giám Tỉnh dòng (Annuario), thư của Giám tỉnh và trang web của Tỉnh dòng;

* Cổ xuý nhiều dịp hơn nữa để gặp gỡ huynh đệ giữa các hội viên ở bình diện tỉnh hay khu vực, như một phần của việc đào luyện liên tục của chúng ta theo các nhóm tuổi;

* Giúp dễ dàng hiểu biết sâu xa hơn về các cội rễ đoàn sủng trong tỉnh dòng, hầu cổ xuý nhiệt tình tông đồ của các hội viên trẻ hơn. Cử hành ngày 30 mỗi tháng như “ngày Anrê Majcen” với sự chia sẻ về chứng tá đờisống của cha Anrê Majcen, như Đầy tớ Chúa và Don Bosco của Việt nam;

* Tiếp tục đồng hành với phụ tỉnh Mongolia theo kế hoạch toàn diện của Phụ Tỉnh (ODP), canh tân sự sinh động truyền giáo ở Việt Nam và tăng cường phẩm chất cho các vị truyền giáo;

* Chuẩn bị những điều kiện cơ bản để thành lập Phụ Tỉnh miền Bắc Việt nam và theo dõi sự tăng trưởng đoàn sủng của nhiều điểm hiện hiện ở miền Bắc Việt Nam;

* Cổ xuý sự rộng mở với cộng thể thế giới Salêdiêng (HL 59), học hỏi sự thực hành tốt đẹp từ các Tỉnh dòng khác của vùng Đông Á Úc Châu (EAO). Tiếp tục nỗ lực học Anh văn khi kiện cường các mối liên kết với các Tỉnh dòng khác, nhằm làm phong phú lẫn nhau trên đoàn sủng. Hãy bắt đầu mời những Salêdiêng từ các tỉnh dòng khác, theo một kế hoạch biệt loại (chẳng hạn dạy Anh văn, đào luyện Tác vụ Giới trẻ, các trung tâm huấn nghệ, linh hướng).

Cha Giuse thân mến, đây là những hướng dẫn chính cần được đảm nhận trong dự phóng của cha về sự sinh động và cai quản. Cha hãy nỗ lực hết sức để xin các hội viên biết đến và học hỏi những hướng dẫn này, hầu chúng được chuyển thành hành động. Nhân danh ban Tổng Cố Vấn, nhân danh vị Kinh Lược ngoại thường và nhân danh cá nhân cha, cha cám ơn anh em vì chứng tá đời sống của anh em, và anh em hằng ngày đang đóng góp vào sứ mệnh và đoàn sủng của Don Bosco tại Việt nam và Mongolia.

Ước chi Đức Mẹ La Vang, Phù hộ các Giáo hữu, Quan thày của Việt nam và Mẹ Giáo hội che chở anh em, hướng dẫn bước tiến của anh emvà chúc lành cho các hoạt động của anh em.

Với tình yêu, trong Don Bosco,

Cha Angel Fernandez Artime.

Visited 1 times, 1 visit(s) today