Thứ Ba sau Chúa Nhật 28 Thường Niên

BÊN NGOÀI, BÊN TRONG
Lc 11,37-41

Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

SUY NIỆM

Trước đó, cũng trong Chương 11 của Tin mừng Luca, Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi người bị câm. Người đó có thể nói được bình thường, bởi vì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho anh ta thấy sức mạnh lòng thương xót của Ngài. Chúng ta phải nói rằng, đám đông rất đỗi ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó.

Đó sẽ là điều hợp lý khi giả định rằng, người Pharisêu trong Tin mừng cũng gặp được Chúa Giêsu trong ngày hôm đó, vào đúng lúc Chúa Giêsu loan báo Nước Trời bằng cách làm phép lạ và giảng dạy cho đám đông.

Hôm nay, người Pharisêu cũng ngạc nhiên vì Chúa Giêsu, nhưng không phải vì ông đã chứng kiến một phép lạ, mà vì ông không thấy Chúa Giêsu rửa tay trước khi ăn.

Sau đó, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến Đức Giêsu đảo ngược tình thế khi ngài nói với ông Pharisêu, “Bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc và gian tà”.

Nhưng cũng nên lưu ý đến người Pharisêu: chính ông đã mời Chúa Giêsu vào nhà mình. Lần cuối cùng tôi ý thức việc mời Chúa Giêsu vào trong cõi lòng của mình để thực sự dành một chút thời gian cho ngài là khi nào không? Tôi có ngạc nhiên về cách mà Chúa Giêsu muốn hiện diện với tôi trong mọi hoàn cảnh không? Tôi có dành thời gian suy nghĩ về những điều sai lầm trong cuộc sống của tôi, hay tôi có dành thời gian để tìm kiếm những ân sủng mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho tôi không?

Hôm nay, tôi thực sự ngưỡng mộ Chúa Giêsu và phải nói lời cám ơn ngài, vì ngài đã nói cho tôi biết sự thật về bản thân của mình, và cho tôi nhận ra rằng, tôi luôn cần ngài như thế nào.

John Bardsely ’84
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 7 times, 1 visit(s) today