Thứ Ba sau Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A

MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI
Lc 8,19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

SUY NIM

Thánh sử Luca đặt đoạn văn trên vào trung tâm sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilêa khi ngài đi ngang qua khu vực này để giảng dạy và chữa bệnh. Thật không khó để có thể tưởng tượng về việc Đức Giêsu đang thu hút nhiều hạng người đến với ngài, không chỉ những người bạn của ngài và những người tận tâm đi theo ngài, mà còn cả những người không có chung truyền thống với một người đầy thánh thiện như Đức Giêsu: những tội nhân, người nghèo khổ, người bệnh tật, và những người trước đó không có tương quan gì với Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, có lẽ một vài người trong số những hạng người đặc biệt này bị kích thích và hấp dẫn bởi sứ điệp của Chúa Giêsu đã tiến đến phía trước đám đông theo cách riêng của họ như tạo nên một cơ hội để hy vọng được Đức Giêsu ban tặng một lối sống mới.

Khi những người thân của Đức Giêsu xuất hiện, mặc dù được giả định rằng, ngài sẽ muốn họ có một chỗ đặc biệt gần với ngài – sau tất cả, họ là những người đã đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc sống và cuộc đời rao giảng của ngài, họ biết ngài hơn ai hết, bởi họ cũng đang xuất hiện bên ngoài, đáng nhận được sự chú ý của ngài nhiều hơn so với những người gần như không biết gì đến ngài.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nhìn mọi việc một cách khác – hơn cả việc tôn trọng quan điểm của những người thân quen với ngài, ngài nói với bất cứ ai có thể gần ngài nếu họ lắng nghe và hành động theo Lời của Thiên Chúa. Khi làm điều đó, Đức Giêsu hy vọng những người trong đám đông biết nhìn nhận mình không xứng đáng để ở trong sự hiện diện của ngài, nhờ đó đem đến cho họ một cách thức để có thể lớn lên trong sự thánh thiện, và như vậy, họ sẽ được trở nên gần hơn với Ngài.

Cuộc hành trình đức tin của chúng ta bao gồm những lần chúng ta cảm thấy như thể chúng ta thuộc về phía sau đám đông, như thể mọi người khác thì tốt hơn, thánh thiện hơn, và xứng đáng với một chỗ gần Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên, lời mời gọi của Đức Giêsu với đám đông dân chúng ở Galilêa cũng được mở rộng cho chúng ta hôm nay, ngang qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, qua đó, chúng ta có thể nghe được Lời Chúa và trở nên vững chắc hơn để đem Lời của Ngài cho thế giới. Thay vì bị chán nản bởi lỗi lầm và thất bại của chúng ta, chúng ta hãy vui mừng như cách chúng ta được kêu gọi để nhìn thấy và đón nhận Thiên Chúa, điều đó cho phép chúng ta sống đúng với chính căn tính đích thực như những người con yêu dấu của Thiên Chúa và mang chúng ta tới gần ngài hơn nữa.

Ngày hôm nay, hãy xem xét thế nào để chúng ta có thể mở lòng ra với Lời Chúa và để cho Lời Chúa hoạt động nơi chúng ta, nhờ đó, chúng ta và những người chúng ta gặp gỡ có thể hướng lòng về chính Con Người của Đức Kitô.

Elizabeth Owers ’14
Gia Thi, SDB chuyn ng


Visited 1 times, 1 visit(s) today