Thông tin về tình hình sức khỏe của Sư huynh Giuse Lương Văn Tam, SDB

Sư huynh Giuse Lương Văn Tam, SDB (có dấu tròn đen)

Theo thông tin nhận được từ cha Thư ký Tỉnh, sức khỏe của Sư huynh Giuse Lương Văn Tam đang trong tình trạng ngụy kịch.

Sau khi bị ngất trong phòng tắm, Sư huynh Tam đã được đưa đến bệnh viện huyện Kỳ Anh để cấp cứu. Tuy nhiên, do máy móc ở đây không đáp ứng việc theo dõi sức khỏe của Thầy, nên cha Giám đốc và anh em Cộng thể Kỳ Anh đã chuyển Thầy đến Bệnh viện Tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Văn phòng Tỉnh Dòng nhận được thêm thông tin từ cha Giám đốc rằng, các bác sĩ tại Bệnh viện Tỉnh cho biết Sư huynh Tam bị xuất huyết não trầm trọng và không thể cứu chữa. Anh em trong cộng thể đã quyết định đưa Thầy trở lại cộng thể.

Hiện nay Sư huynh Tam vẫn tiếp tục thở oxy và chờ đợi người em từ Dốc Mơ – Gia Kiệm ra cộng thể Kỳ Anh để gặp nhau lần cuối.

Kính xin anh em SDB Việt Nam – Mông Cổ và mọi người hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho Thầy qua những lời nguyện tắt và hy sinh, để xin cho thánh ý Thiên Chúa thực hiện và hoàn tất những gì tốt đẹp nhất nơi Thầy.

Gia Thi, SDB


Visited 7 times, 1 visit(s) today