Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XXVIII TNA – Thánh Teresa Giêsu trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh

    (Lc 11, 47-54)

    Gần đây chúng ta nghe người ta bàn luận rất nhiều về sự phá hủy các tượng đài, và như thế, chúng ta có thể thấy được rằng con người hôm nay đang cố gắng đặt lại các giá trị của lịch sử.

Lời Chúa trong Tin mừng Thánh Luca hôm nay kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu nói về sự giả hình của dân Israel. Họ đặt những tượng đài của các ngôn sứ- những người đã bị bắt bớ và giết chết bởi tổ tiên của họ, trong khi họ cũng đang bách hại và giết cả các ngôn sứ đương thời. Nếu họ đã thực sự học được bài học từ quá khứ, họ có thể cảm thấu về sự khôn ngoan, về sự thật mà Chúa Giêsu đang nói với họ…rằng họ đã không khác gì tổ tiên của họ.

Thật là một bài học cho chúng ta hôm nay khi chúng ta nhìn ra được sự chân thật, và khôn ngoan tìm ra giá trị của lịch sử, nhờ đó có thể giúp chúng ta có được những cái nhìn mới, sống động và cụ thể hơn trong đời sống thực hành niềm tin của mình. Vì trên tất cả, đức tin phải là chìa khóa cho chúng ta mở ra các vấn nạn của thế giới, nơi mà tình yêu thương của Thiên Chúa có sức mạnh chữa lành và bảo bọc những ai tin tưởng vào Chúa và không mãi chối từ Người.

Xin Thánh Teresa Avila mà Giáo Hội mừng kính hôm nay cầu thay nguyện giúp, để khi chúng ta có làm điều gì đó chưa tốt thì cũng có ai đó nói rằng ‘chúng ta không phải là các thiên thần, chúng ta không phải là các thánh’. Amen